Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

596 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Myndighetstype: Statsforvalter
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon til å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsarbeid på Dal og Bøn stasjon inne i Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredningsområde. Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.09.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsle i Stussvikhovda naturreservat i Bjørnafjorden kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av elgtrekk/jernhest i Vardnesmyra naturreservat, Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23.09.2021 Verneområder
Endring i vilkår i dispensasjon av 13. august 2021 i Endelausmyrene naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Verneområder
Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde – løyve til legging av sjøleidning og avgrensa utslepp – Klevstad rørservice AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 22.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til oppføring av utedo på Lille Færøya og transport med helikopter - Bergsøyan landskapsvernområde - Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 21.09.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - Dispensasjon - tillatelse til bruk av bil for uttransport av båt ved Hornsjøen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel - utfrakt av felt storvilt med ATV - Kongrosletta naturreservat - Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.09.2021 Verneområder
Transport av forsyninger, utstyr og avfall med snøskuter til og fra Breilihytta i Finnemarka naturreservat vinteren 2022, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Vannledning Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Eksport