Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

373 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Myndighetstype: Direktorat
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak i klagesak om utvidelse av bryggeanlegg innenfor Steinsfjorden biotopvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.01.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om å erstatte anneks med hytte, utvidelse av brygge, samt å bygge to båtnaust på Hvalø innenfor Færder nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.12.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak - klage på tillatelse til oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul innenfor Skjækra landskapsvernområde.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.12.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelse til lisensfelling av ulv og jerv samt bruk av løs hund i Endelausmyrene naturreservat i Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om oppføring av tilbygg på Byrsetra i Frydalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om rydding og remerking av Grandeløypa i Finnemarka naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.11.2021 Verneområder
avgjørelse i klagesak - klage på avslag på byggetiltak i Grimsdalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelser gitt til Arendal seilforening i Raet nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om flyging med drone i Hovsenga naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om ombygging og utviding av brygge på Fugløyrogn naturreservat i Larvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.11.2021 Verneområder
Eksport