Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

444 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Offentlige vedtak
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon til landing med helikopter i Skoganvarre naturreservat - Overvåking av rovfugl - Norsk institutt for naturforskning Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23.06.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter til transport av utstyr i forbindelse med isfiske på Eartebealjávri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 25.04.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om avslag på søknad om oppføring av anneks i Grimsmoen naturreservat.
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 27.03.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter i forbindelse med isfiske på Eartebealjávri Rohkunborri nasjonalparkstyre 25.03.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter i forbindelse med isfiske på Eartebealjávri Rohkunborri nasjonalparkstyre 25.03.2022 Verneområder
Kvisleflået og Hovdlia NR - Avslag - bruk av snøskuter til bu ved Hognsjøen Statsforvalteren i Innlandet 23.03.2022 Verneområder
ADM-2022-16 Arvasslia naturreservat - avslag på søknad om bruk av snøscootere inn til Langvatnet Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 11.03.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter til transport av utstyr i forbindelse med isfiske på Geavdnjajávri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 09.02.2022 Verneområder
Dispensasjon for persontransport og transport av tyngre utstyr til hytte - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 08.02.2022 Verneområder
Kvisleflået og Hovdlia NR - Avslag - snødekt mark - persontransport til isfiske på Blakksjøen og Hognsjøen Statsforvalteren i Innlandet 19.01.2022 Verneområder
Eksport