Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

434 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Offentlige vedtak
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Kvisleflået og Hovdlia NR - Avslag - snødekt mark - persontransport til isfiske på Blakksjøen og Hognsjøen Statsforvalteren i Innlandet 19.01.2022 Verneområder
Nekmyrene NR - dispensasjon - snøskutertransport til hytte ved Søre Speksjøen Statsforvalteren i Innlandet 07.01.2022 Verneområder
Avslag på søknad om oppføring av minnesmerke - Innerdalen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 05.01.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Liavollen 2021-25 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 21.12.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen - Prestøyan naturreservat - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Høystakken - gbnr 89/24 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 16.12.2021 Verneområder
Dispensasjon for persontransport til hytte - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 10.12.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til seter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 23.11.2021 Verneområder
ADM-2021-74 Arvasslia naturreservat - avslag på søknad om bruk av snøscootere til Langvatnet for isfiske Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om kjøring med traktor til Hellehalsen i Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 22.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Eksport