Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2407 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.06.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn, søndre deler av Løten og Elverum Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.06.2021 Rovvilt
8/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.06.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om områder og fordeling av kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.06.2021 Rovvilt
Vedtak lisensfelling jerv og ulv 2021 - 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 09.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn ved Bardujord i Bardu kommune 09.06-21.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 09.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en ulv i Gjøvik, Søndre land og Nordre land kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Løten kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn på Revholmen i Sør-Varanger kommune 07.06-09.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.06.2021 Rovvilt
Eksport