Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

623 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltaksutfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn - Snåsa kommune / Snåasen Tjïelte - 01.07.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på gaupe - Eidsvoll Sankelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.07.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 29.06.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Marsjødrifta beitelag - Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Løten kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Os kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lom og Skjåk - Liafjellet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2022 Rovvilt
Oversendelse av klage på vedtak - avslag på skadefellingstillatelse på bjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av inntil to bjørner i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.06.2022 Rovvilt
Eksport