Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

41 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av rovviltregion 5 - Forollhogna
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av brunbjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2022 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i region 3, forlengelse til 15. februar 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.01.2022 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 08.10.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Verdal kommune - 17.07.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.07.2021 Rovvilt
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 12.07.2021 Rovvilt
Vedtak om utvidet kvote for betinget skadefelling brunbjørn i region 6 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 06.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Bardu, deler av Målselv og Salangen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.07.2021 Rovvilt
8/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.06.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.04.2021 Rovvilt
Eksport