Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

30 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Status: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tilleggskvote - lisensfelling av jerv i region 7 - Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 23.11.2020 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak om skadefelling av 1 jerv i deler av Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.09.2020 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 28.08.2020 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Ulvådalen i Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17.07.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn – i deler av Namsskogan kommune 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.07.2019 Rovvilt
Endret vedtak om kvote for lisensfelling på ulv i 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 26.03.2019 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 8 og i samarbeidsområdet med Nordland for lisensfellingsperioden 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 13.06.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i 2017-2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 25.09.2017 Rovvilt
Justert vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2017-2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 29.06.2017 Rovvilt
Eksport