Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

219 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltaksstatus: Stadfestet
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefelling av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av gaupe i deler av Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling av jerv i region 6 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 1 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag av 26. juli 2021 på søknad om skadefelling vav bjørn i deler av Snåsa kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak om skadefelling av bjørn i deler av Røros kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i beiteområdene til Hovin og Soknedal beitelag – Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 26.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - bjørn - Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 24.07.2021 Rovvilt
Eksport