Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

9 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Forvaltningsområde: Både innenfor og utenfor forvaltningsområde
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak om kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 13.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe 22/23 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 Hedmark i 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 02.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 02.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 02.05.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Vefsn og Grane kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 26.04.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022- utvidelse av kvote i rovviltregion 5.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én gaupe i Børselv, Porsanger kommune 26.02.2022 - 07.03.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 28.02.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Midt-Gudbrandsdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.02.2022 Rovvilt
Eksport