Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

185 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Myndighetstype: Departement
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 29.06.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.06.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i rovviltregion 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.05.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i regionene 7 og 8 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.02.2022 Rovvilt
Avgjørelser av klager om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for kvotejakt på gaupe i region 2 for 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 22.12.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 2 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Eksport