Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

89 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 2 Sør-Norge
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.08.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - mai 2021 - hele landet Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.04.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på kvote for kvotejakt på gaupe i region 2 for 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe - region 2 - 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 12.11.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kongsberg kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2020 Rovvilt
Eksport