Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

82 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 2 Sør-Norge
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klager på kvote for kvotejakt på gaupe i region 2 for 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe - region 2 - 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 12.11.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kongsberg kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2020 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) gaupe i Modum kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 03.09.2020 Rovvilt
Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 Sør-Norge i 2020/2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 13.08.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe- region 2 - 2020-2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv - region 2 - 2020-2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - region 2 - 2020-2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn - region 2 - 2020-2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv - region 2 - 2020/2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 14.05.2020 Rovvilt
Eksport