Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

338 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 3 Oppland
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 3 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på skadefelling av jerv i deler av Reinheimen, Innlandet fylke, 27. januar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på skadefelling av jerv i deler av Reinheimen, rovviltregion 3
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.01.2021 Rovvilt
Rovviltnemnd i region 3- vedtak om kvotejakt på gaupe 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 04.11.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage – vedtak om tillatelse til skadefelling av ulv i Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage over avslag på søknad om uttak av ynglende jerv i Sjåk kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.08.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe i deler av Nord-Fron kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.08.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Skjåk beitelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klager på tre vedtak vedrørende skadefelling av ulv i Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron - mai 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.07.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Øyer, Lillehammer og Ringsaker kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 14.06.2020 Rovvilt
Eksport