Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

542 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 5 Hedmark
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.02.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.12.2020 Rovvilt
Omgjøring av departementets avgjørelser av 23. november 2020 og 11. desember 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 18.12.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av familiegruppe av gaupe i deler av Engerdal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.12.2020 Rovvilt
Omgjøring av departementets klageavgjørelse av 23. november 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 11.12.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune - forlenget virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.12.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 23.11.2020 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.11.2020 Rovvilt
Eksport