Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

340 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 6 Midt-Norge
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling av jerv i region 6 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 060921
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.09.2021 Rovvilt
Vedtak kvote lisensfelling av ulv 2021/2022 - region 6 Midt Norge Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 31.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner – 310821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Tolga, Os og Røros kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Rovvilt
Vedtak om utvida virketid for fellingsløyve på skadegjerande jerv - Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 25.08.2021 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Stranda kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 24.08.2021 Rovvilt
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak om skadefelling av bjørn i deler av Røros kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.08.2021 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 14.08.2021 Rovvilt
Eksport