Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

233 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 7 Nordland
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Utvidelse av område for skadefelling av gaupe - Saltdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.03.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Saltdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 19.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse - gaupe - Hemnes
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.02.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om tilleggskvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.02.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Hemnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.02.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Leirfjord og Hemnes kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 02.02.2021 Rovvilt
Tilleggskvote - lisensfelling av jerv i region 7 - Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Vedtak om fordeling av kvote for jakt på gaupe - Nordland Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe i 2021 - region 7 og 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2020 Rovvilt
Eksport