Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

288 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 7 - Nordland
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 7 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn 2022- 2023 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022/2023 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 31.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om å felle jerv i deler av region 6 og 7 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Grane kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv vest i Rana kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Rovvilt
Beslutning om områdeavgrensning og varighet for tillatelse til skadefelling av bjørn i Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i rovviltregion 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.05.2022 Rovvilt
Eksport