Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

281 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 8 - Troms og Finnmark
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Skadefellingstillatelse på -1- bjørn ved Sirbma - Tana kommune 07072022-14072022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.07.2022 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 29.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2022–15.2.2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av inntil to bjørner i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn 2022- 2023 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022/2023 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune, rovviltregion 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne med unger i Sør-Varanger kommune 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2022 Rovvilt
Eksport