Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

208 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 8 Troms/Finnmark
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Jakobselv-Varangerbotn Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.03.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 14 A, Spiertagaisa Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.03.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Østre Sør-Varanger Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 18.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote lisensfelling jerv i Troms, region 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.02.2021 Rovvilt
Oppheving av vedtak 21. januar 2021 om endring i kvoten for lisensfelling av jerv i region 8 for 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.02.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av jerv i Lainiovuoma sameby, Buossir/Gassavaggi, Målselv kommune, Troms
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.01.2021 Rovvilt
Områder for kvotejakt på gaupe og fordeling av kvoten mellom områder Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 8 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 25.09.2020 Rovvilt
Beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 6, 7 og 8 i 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.08.2020 Rovvilt
Eksport