Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

185 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Lisensfelling
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på vedtak om tilleggskvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.02.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote lisensfelling jerv i Troms, region 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.02.2021 Rovvilt
Oppheving av vedtak 21. januar 2021 om endring i kvoten for lisensfelling av jerv i region 8 for 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.02.2021 Rovvilt
Tilleggskvote - lisensfelling av jerv i region 7 - Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.12.2020 Rovvilt
Omgjøring av departementets avgjørelser av 23. november 2020 og 11. desember 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 18.12.2020 Rovvilt
Omgjøring av departementets klageavgjørelse av 23. november 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 11.12.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av jerv i region 1 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.12.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.12.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 6 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2020 Rovvilt
Eksport