Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

191 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Lisensfelling
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
8/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.06.2021 Rovvilt
Vedtak lisensfelling jerv og ulv 2021 - 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 09.06.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 02.06.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote lisensfelling av jerv region 6 Midt Norge 2021-2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 26.05.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 2 Sør-Norge i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.05.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.04.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om tilleggskvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.02.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote lisensfelling jerv i Troms, region 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.02.2021 Rovvilt
Oppheving av vedtak 21. januar 2021 om endring i kvoten for lisensfelling av jerv i region 8 for 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.02.2021 Rovvilt
Tilleggskvote - lisensfelling av jerv i region 7 - Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Eksport