Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

124 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Lisensfelling
  • Forskrift: Forskrift om forvaltning av rovvilt
  • Vedtakstype: Enkeltvedtak førsteinstans
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 12.05.2022 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 08.10.2021 Rovvilt
07/21 Lisensjakt jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 09.09.2021 Rovvilt
Vedtak kvote lisensfelling av ulv 2021/2022 - region 6 Midt Norge
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 31.08.2021 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 26.08.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3- vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i Oppland i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 20.08.2021 Rovvilt
Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.08.2021 Rovvilt
Kvote for lisensjakt på jerv i region 3/Oppland 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 18.06.2021 Rovvilt
8/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.06.2021 Rovvilt
Vedtak lisensfelling jerv og ulv 2021 - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 09.06.2021 Rovvilt
Eksport