Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

26 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Lisensfelling
  • Art: Bjørn
  • Forskrift: Forskrift om forvaltning av rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 7 og 8 i 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i forvaltningsregion 6 (Midt-Norge) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 03.06.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.04.2021 Rovvilt
Beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 6, 7 og 8 i 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.08.2020 Rovvilt
Beslutning om lisensfelling av bjørn i regionene 6, 7 og 8 i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2019 Rovvilt
Vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2019 - region 3/Oppland Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 08.08.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av bjørn i regionene 6, 7 og 8 i 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 20.11.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedak om lisensfelling av bjørn i region 3
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 05.11.2018 Rovvilt
Utvidelse av kvote for lisensfelling av bjørn i region 6
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.09.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling på brunbjørn i 2018 - region 6, 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.08.2018 Rovvilt
Eksport