Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

7 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Myndighetstype: Rovviltnemd
  • Tiltak: Lisensfelling
  • Art: Bjørn
  • Forskrift: Forskrift om forvaltning av rovvilt
  • Vedtakstype: Enkeltvedtak førsteinstans
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.04.2021 Rovvilt
Vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2019 - region 3/Oppland Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 08.08.2019 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisesnfellingskvote på bjørn 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 10.08.2018 Rovvilt
Vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2017
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 28.06.2017 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2016 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.08.2016 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2015 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 06.08.2015 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2014 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 07.08.2014 Rovvilt
Eksport