Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

15 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Lisensfelling
  • Art: Bjørn
  • Forskrift: Forskrift om forvaltning av rovvilt
  • Vedtakstype: Enkeltvedtak førsteinstans
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2014 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 07.08.2014 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2015 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 06.08.2015 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av bjørn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2015 Rovvilt
Utvidet kvote for lisensfelling av bjørn i region 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.09.2015 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av brunbjørn i 2016 - region 5, 6, 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.08.2016 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2016 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.08.2016 Rovvilt
Vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2017
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 28.06.2017 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av brunbjørn i 2017 - region 5, 6, 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.08.2017 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisesnfellingskvote på bjørn 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 10.08.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling på brunbjørn i 2018 - region 6, 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.08.2018 Rovvilt
Eksport