Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

15 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Lisensfelling
  • Art: Bjørn
  • Vedtakstype: Enkeltvedtak førsteinstans
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.04.2021 Rovvilt
Beslutning om lisensfelling av bjørn i regionene 6, 7 og 8 i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2019 Rovvilt
Vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2019 - region 3/Oppland Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 08.08.2019 Rovvilt
Utvidelse av kvote for lisensfelling av bjørn i region 6
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.09.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling på brunbjørn i 2018 - region 6, 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.08.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen, Verran og Åfjord kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 17.08.2018 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisesnfellingskvote på bjørn 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 10.08.2018 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av brunbjørn i 2017 - region 5, 6, 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.08.2017 Rovvilt
Vedtak om lisensfellingskvote for bjørn 2017
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 28.06.2017 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av brunbjørn i 2016 - region 5, 6, 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.08.2016 Rovvilt
Eksport