Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

182 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Kvote for betinget skadefelling
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Kvote for betinget skadefelling Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 24.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 18.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Engerdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 17.11.2020 Rovvilt
Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 2020 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 28.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfellng av bjørn i region 3 i 2020.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 17.08.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klager over vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 14.08.2020 Rovvilt
Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av jerv 2020/2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 10.08.2020 Rovvilt
Vedtak om tilleggskvote for betinget skadefelling av jerv i 2020-2021 i region 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.07.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 02.07.2020 Rovvilt
Eksport