Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

215 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Kvote for betinget skadefelling
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak om betinget skadefellingskvote på jerv region 6 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 09.12.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 (Hedmark) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 20.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Nesbyen og Flå kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.08.2021 Rovvilt
Utvidet kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 5 i 2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 23.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om endret kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i forvaltningsregion 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag fylker) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 22.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av rovvilt i region 1 for 2021 - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 8 i 2021 - utvidelse av kvoten
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.07.2021 Rovvilt
Eksport