Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

83 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak: Kvotejakt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage over vedtak om områder og fordeling av kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.06.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på kvote for kvotejakt på gaupe i region 2 for 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 3 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Områder for kvotejakt på gaupe og fordeling av kvoten mellom områder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.01.2021 Rovvilt
Vedtak om fordeling av kvote for jakt på gaupe - Nordland Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe i 2021 - region 7 og 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2020 Rovvilt
Vedtak kvotefri gaupejakt i region 1 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 16.11.2020 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe - region 2 - 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 12.11.2020 Rovvilt
Eksport