Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

18 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Tiltak gjeldende i dag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Utvidelse av området for skadefelling av ulv - Drammen, Lier, Øvre Eiker og deler av Asker, Kongsberg og Holmestrand kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Drammen og Lier kommuner og deler av Asker, Øvre Eiker, Lier og Holmestrand kommuner.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe 22/23 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv, region 3 22/23 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Beslutning om områdeavgrensning og varighet for tillatelse til skadefelling av bjørn i Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv - våren 2022 - hele landet Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.04.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022- utvidelse av kvote i rovviltregion 5.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 1 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 3 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Eksport