Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2763 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Kvote for lisensfelling av jerv 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 29.06.2022 Rovvilt
Vedtak sak 23-22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 27.06.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner – 25.06.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i Nord-Odal med flere kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv 1.6.2022–15.2.2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 22.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Lom og Vågå kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i Hamar med flere kommuner - utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2022–15.2.2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.06.2022 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe i deler av Kongsvinger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.06.2022 Rovvilt
Vedtak lisensfelling av jerv og ulv i rovviltregion 1 for 2022 - 2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 17.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Marsjødrifta beitelag - Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset og Alvdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv - Hamar med flere kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en bjørn i deler av Løten, Stange, Våler og Elverum kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Løten kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Os kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lom og Skjåk - Liafjellet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2022 Rovvilt
Forlenget fellingstillatelse på ulv i Stange m flere kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.06.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner – 03.06.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 03.06.2022 Rovvilt
Oversendelse av klage på vedtak - avslag på skadefellingstillatelse på bjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av inntil to bjørner i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i region 3 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 6 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 7 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.06.2022 Rovvilt
Søknad om skadefellingstillatelse på gaupe i Ringsaker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner 010622
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.06.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn 2022- 2023 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022/2023 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune, rovviltregion 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 31.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Seljord, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 29.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Låarte sijte reinbeitedistrikt, Lierne kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne med unger i Sør-Varanger kommune 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om å felle jerv i deler av region 6 og 7 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Grane kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne og unger i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av én ulv i deler av Kongsberg, Flesberg og Notodden kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Overhalla kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Gudbrandsdalen Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 6 Midt-Norge 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 Midt-Norge 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i Stange, Løten, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Kongsvinger, Sør- Odal, Nes og Eidsvoll kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv- Alvdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.05.2022 Rovvilt
Eksport