Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2628 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om utvidelse av lisensfellingskvoten for jerv 2018/19
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 16.01.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lenvik kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 16.01.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling gaupe i Ytre Lyngen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 10.01.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse for ulv - Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik 2019 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 05.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om skadefelling av bjørn - Meråker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.12.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om skaldefellingstillatelse på en ulv - Ringsaker 2017
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 17.12.2018 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 16.12.2018 Rovvilt
Jakt på gaupe i region 1 i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 14.12.2018 Rovvilt
Utvidet kvote for lisensfelling av jerv i Hedmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 14.12.2018 Rovvilt
Vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 10.12.2018 Rovvilt
Eksport