Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2571 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 8 og samarbeidsområdet med Nordland for 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 07.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn i Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.09.2018 Rovvilt
Forlenget fellingstillatelse på ulv i Nordmarka
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 07.09.2018 Rovvilt
Fellingstillatelse av ulv i Nord-Østerdalen - utvidet virketid og økt økonomisk ramme
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Nord-Odal, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2018 Rovvilt
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Åmot, Hamar og Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Finndalen i Lom Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.09.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 ulv innenfor Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.09.2018 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 ulv innenfor Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.09.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av kongeørn området til Digerkampen beitelag i Folldal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.09.2018 Rovvilt
Eksport