Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2324 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefelling av tre gauper, to jerv og to kongeørn – Målselv kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 24.04.2018 Rovvilt
Sak 6/18 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark i 2018/ 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.04.2018 Rovvilt
Sak 7-18 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i Hedmark i 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.04.2018 Rovvilt
Fellessak 1/18 kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2018/2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.04.2018 Rovvilt
Uttak av jerv etter eget tiltak i deler av region 1 og 2 - Hordaland, Rogaland, Telemark, Aust og Vest-Agder - 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Minnsesund, Eidsvoll kommune 2018 Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.04.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv i deler av Trøndelag fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.04.2018 Rovvilt
Vedtak om skadefelling av bjørn i Meråker kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.04.2018 Rovvilt
Beslutning om uttak av jerv i deler av Trøndelag fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.04.2018 Rovvilt
Forlengelse av virketid for iverksatt fellingstillatelse for gaupe - Låarte sijte/ Luru reinbeitedistrikt - Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 12.04.2018 Rovvilt
Eksport