Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2635 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Forlengelse av virketid - skadefellingstillatelse på jerv i deler av Trysil kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.07.2017 Rovvilt
Utvidelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.07.2017 Rovvilt
Forlenget skadefellingstillatelse på 1 bjørn i deler av Grong og Høyladet kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.07.2017 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Rendalen, Tynset, Tolga og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.07.2017 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Hamar,
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 26.07.2017 Rovvilt
Iverksetjing av fellingsløyve på skadegjerande jerv på halvøya vest for fylkesveg 63 i kommunane Norddal og Stranda
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.07.2017 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - skadefellingstillatelse på brunbjørn i Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.07.2017 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av én bjørn - Ringebu og Stor-Elvdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 22.07.2017 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn i Tylldalen beitelag - Tynset kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 22.07.2017 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på gaupe, Heimfjellet - Sunndal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 21.07.2017 Rovvilt
Eksport