Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2774 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 29.01.2018 Rovvilt
Beslutning om skadefelling av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 2018
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.01.2018 Rovvilt
Fornyet skadefellingstillatelse på 1 gaupe - Rømskog kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.01.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse gitt til Låarte Sijte på ei gaupe i deler av Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.01.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling gaupe i Lyngen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 19.01.2018 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Bindal og Nærøy
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 12.01.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av vinterbeiteområdet til Tjåehkere sijte Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 11.01.2018 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 05.01.2018 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i lisensfellingsperioda Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.01.2018 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv - Røldal - Odda kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.01.2018 Rovvilt
Eksport