Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2568 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i Nordland 2014/2015 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 30.05.2014 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i Nordland 2014/2015 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 30.05.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ørn i Arnøy/Kågen reinbeitedistrikt Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 30.05.2014 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på 1 bjørn gitt til Ringebu kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.05.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Dividalen - Troms fylke Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.05.2014 Rovvilt
Tillatelse til felling av 1 bjørn - Verdal og Levanger kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.05.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om felling av bjørn i Andorfjellet Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.05.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn - Reinbeitedistrikt 21 Gearretnjarga - Kvalsun kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 28.05.2014 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av kongeørn, Hjerttind reinbeitedistrikt Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 28.05.2014 Rovvilt
Kvoter for betinga skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv 2014/2015 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 27.05.2014 Rovvilt
Eksport