Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2610 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Ekstraordinært uttak av jerv i region 7 Nordland Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.04.2014 Rovvilt
Tillatelse til felling av to ulver i Ringsaker, Hamer, Løten og Stange kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2014 Rovvilt
Ekstraordinært uttak av jerv i region 3 - Oppland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.04.2014 Rovvilt
Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.04.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på gaupe i Skakterdalen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 16.04.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om løyve til felling av freda kongeørn i Fitjarøyane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 14.04.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om skadeflling på gaupe i Kåfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 11.04.2014 Rovvilt
Ekstraordinære uttak av jerv i region 8 - Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.04.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på gaupe i reinbeitedistrikt 14A Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 07.04.2014 Rovvilt
Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 7 Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.04.2014 Rovvilt
Eksport