Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2818 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefelling på gaupe Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 03.04.2014 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Hamarøy og Tysfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 02.04.2014 Rovvilt
Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 6 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.03.2014 Rovvilt
Betinga kvote for skadefelling i 2014/2015 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 27.03.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om ekstraordinært uttak av jerv i Vestertana Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.03.2014 Rovvilt
Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1 - indre Sogn Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.03.2014 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ei gaupe i Nærøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.02.2014 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en jerv i Låarte Sijte Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 31.01.2014 Rovvilt
Eksport