Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2775 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i Trollheimen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i deler av Namdalen, Trøndelag fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.01.2021 Rovvilt
Ekstraordinært uttak av stasjonær ulv i rovviltregion 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.01.2021 Rovvilt
Tilleggskvote - lisensfelling av jerv i region 7 - Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Vedtak om fordeling av kvote for jakt på gaupe - Nordland Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.12.2020 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om tillatelse til skadefelling av ulv i Åseral kommune m.fl. i Agder av 10. september 2020 og vedtak om endring av geografisk virkeområde for tillatelsen av 15. september 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.12.2020 Rovvilt
Omgjøring av departementets avgjørelser av 23. november 2020 og 11. desember 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 18.12.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av familiegruppe av gaupe i deler av Engerdal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.12.2020 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe i 2021 - region 7 og 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2020 Rovvilt
Eksport