Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2571 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn - Grong kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.06.2020 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv i Nørdstedalen i Luster kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 24.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Bindal Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 23.06.2020 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av binne med unge(r) i Bardu kommune 18. juni 2020 - Troms og Finnmark fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.06.2020 Rovvilt
Sak 14/20 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2020-2021 Hedmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 23.06.2020 Rovvilt
Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.06.2020 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer og Hamar kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 21.06.2020 Rovvilt
Felles avslag på søknader om skadefelling av jerv i deler av region 8 våren 2020 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.06.2020 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om lisensfellingskvote for jerv 2020/21 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 19.06.2020 Rovvilt
Forlenging av skadefellingsløyve på ein ulv i Fjaler, Hyllestad, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 17.06.2020 Rovvilt
Eksport