Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

64 Resultater

  • Tema: Prioriterte arter
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak etter verneforskrift om klippeblåvinge som prioritert art. Dispensasjon til å utbedre adkomstforholdene mellom parkering og fritidsbolig - Dypvåg gnr/bnr 90/51
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.01.2017 Prioriterte arter
Vedtak etter verneforskrift om klippeblåvinge som priroritert art. Disepensasjon til riving av sjøbod/naust og oppføring av bolig - Krokvåg gnr 90 bnr 2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.12.2016 Prioriterte arter
Aktivitetsområde på elvesandjegerlokalitet ved Glomma i Våler, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.11.2016 Prioriterte arter
Dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - Frya industriområder, Sør-Fron kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 02.09.2016 Prioriterte arter
Tillatelse til innhenting av Zostera noltii Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 03.05.2016 Prioriterte arter
Vedtak etter verneforskrift om klippeblåvinge som prioritert art. Dispensasjon til ferdigplanering av industri/lagertomt - Dypvågveien 261 - gnr/bnr 91/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 18.04.2016 Prioriterte arter
Vedtak etter verneforskrift om klippeblåvinge som prioritert art - Dispensasjon til utbedring av fv. 411 ved Åsstø i Tvedestrand Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.03.2016 Prioriterte arter
Vedtak etter forskrift om klippeblåvinge som prioritert art - dispensasjon til oppføring av tilbygg på fritidsbolig gnr 90 bnr 59 og 65 Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.02.2016 Prioriterte arter
Dispensasjon for kunnskapsformidling om dvergålegras til fagmyndigheter på regionalt nivå ved nettverkssamling dvergålegras Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 09.02.2016 Prioriterte arter
Plikt til å hindre ytterligere forringelse av dragehode på eiendommen Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 13.10.2015 Prioriterte arter
Eksport