Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

70 Resultater

  • Tema: Prioriterte arter
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til innhenting av Zostera noltii Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 03.05.2016 Prioriterte arter
Vedtak etter verneforskrift om klippeblåvinge som prioritert art. Dispensasjon til ferdigplanering av industri/lagertomt - Dypvågveien 261 - gnr/bnr 91/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 18.04.2016 Prioriterte arter
Vedtak etter verneforskrift om klippeblåvinge som prioritert art - Dispensasjon til utbedring av fv. 411 ved Åsstø i Tvedestrand Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.03.2016 Prioriterte arter
Vedtak etter forskrift om klippeblåvinge som prioritert art - dispensasjon til oppføring av tilbygg på fritidsbolig gnr 90 bnr 59 og 65 Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.02.2016 Prioriterte arter
Dispensasjon for kunnskapsformidling om dvergålegras til fagmyndigheter på regionalt nivå ved nettverkssamling dvergålegras Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 09.02.2016 Prioriterte arter
Plikt til å hindre ytterligere forringelse av dragehode på eiendommen Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 13.10.2015 Prioriterte arter
Masseuttak elvesandjegerlokalitet i Folla i Alvdal, avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.09.2015 Prioriterte arter
Masseuttak i nærhet til elvesandjegerlokalitet i Folla i Alvdal kommune, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.09.2015 Prioriterte arter
Avgjørelse i klagesak - dispensasjon til framføring av vei, klippeblåvinge, Tvedestrand
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.05.2015 Prioriterte arter
Tillatelse til fangst og evt. innsamling av egg av klippeblåvinge 2015 Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.04.2015 Prioriterte arter
Eksport