Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

106 Resultater

  • Tema: Utsetting av utenlandske treslag
  • Tiltaksutfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sibirlerk (Larix sibirica) i på gnr./bnr. 9/8 i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 23/2 i Fjaler kommune, Vestland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 73/18 i Bodø kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 73/18 i Bodø kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Inger Grethe Hansen - 39/55 - Sortland Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 11.05.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utenlandske treslag - 73/18 - Bodø
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 14.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på utsetting av sitkagran i Fjaler kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 05.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Japanlerk i Lindesnes kommune, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på utplanting av Sitkagran til skogbruksformål i Lindesnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 03.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av sitkagran til skogproduksjon, Time Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 21.01.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utenlandske treslag - Siv Irene Løvaas - 15/5 og 15/18 - Andøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 09.12.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 487/1 i Alver kommune, Vestland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.12.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av europalerk til skogproduksjon, 254/8 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.11.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skog-bruksformål - sitkagran i Brokskard i Tromsø kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 24.06.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om sitkaplanting, gbnr 158/1 i Sunnfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.02.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 14/2 Tana kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.12.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utplanting av utanlandske treslag på gnr. 56 bnr. 2 i Gaular kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 15.11.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 21/39 Eigersund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran i på gnr./bnr. 61/1 og 61/2 Leirfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, gnr/bnr 21/39, Eigersund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.01.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag på gnr.9 bnr. 8 i Evje og Hornnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.01.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utplanting av sitkagran på gnr. 87 bnr. 1 i Radøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 31.10.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Delvis løyve til utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon på 27/3 og 24/48, Kvernaland i Time kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 11.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage frå Naturvernforbundet, SABIMA og WWF på løyve frå Fylkesmannen i Oppland til utsetting av sibirlerk på Gnr/bnr 54/1 i Gran kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av hybridlerk i Hå kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage over tillatelse til utsetting av japanlerk i Lyngdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av sitkagran i Farsund kommune på gnr./bnr. 67/2
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, Amdal, gnr/bnr 170/4, Tysvær kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 05.10.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av sitkagran i Strand kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om utsetting av utenlandsk treslag for skogproduskjon, treslagsskifte til lutzgran, 18/2 - Namsos kommune. Avslag. Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om å plante ut hybridlerk i Hemne Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 16.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av lutzgran og sibirlerk i Alstadhaug kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - utsetting av vrifuru i Alvdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak; klage på avslag om utsetting av
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 61/1 i Leirfjord kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.12.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om planting av Sitkagran 191216, Tveit, Gulen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 19.12.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse: klage på avslag til utsetting av sitkagran i Suldal kommune, Rogaland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.11.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse: klage på avslag til utsetting av lutzgran i Sortland kommune, Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.11.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Sunndal kommune - avslag planting av sitkagran gnr63 bnr6 Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.10.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om å plante edelgran til juletreproduksjon på Prestøya i Gaula i Holtålen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.10.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av sitkagran og lerk i Eigersund kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.09.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om å plante sitkagran i Skaun kommune Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.07.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japanlerk i Flekkefjord kommune, avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/43 i Sortland kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av vrifuru i Alvdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon, Aniksdal, gnr/bnr 83/1, Hå Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 15.03.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon, Sæland, gnr/bnr 43/7, Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Hatlem, Hyllestad 27/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 09.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av utanlandske treslag, Hatlem, Hyllestad 28/1 Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 09.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon Hamre 155/2 Suldal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 01.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 76/6 i Vestvågøy kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 25.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 76/8 i Vestvågøy kommune, omgjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon Tjøstheimslia, gnr/bnr 30/1, Strand
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på vedtak om utplanting av lutz - Vikna kommumune 37/1 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 18.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på utplanting sitkagran - Vikna kommune - 26/3 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 18.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på utplanting sitkagran - Vikna kommune - 26/3 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 18.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - omgjøring av vedtak etter klage
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon Hallingstad, gnr/bnr 65/1, Vikedal, Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 07.12.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.10.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.10.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av lutzgran i Sortland kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.10.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran til skogproduksjon avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 01.10.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av sitkagran og douglasgran i Hjelmeland kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Eigersund kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Eigersund kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på avslag, utsetting av sitkagran i Radøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Kristiansand kommune, avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 01.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran på 3/1 i Alstahaug kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 21.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Delvis tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål - sitkagran og lerk ved Liavatnet gnr/bnr 29/2 Eigersund
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av utenlandske treslag i Finnøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av utenlandske treslag i Eigersund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Delvis løyve til utplanting av utanlandske treslag, juletreproduksjon Viksdalen 39/4 i Gaular kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 30.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag - Utsetting av sitkagran til skogbruksformål - Gnr. 87 bnr. 1 - Sæbø - Radøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 19.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag - Utsetting av sitkagran til skogbruksformål - Gnr. 15 bnr. 22 og 50 - Askøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 13.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandsk treslag- sitkagran - picea sitchensis - til skogproduksjon - 25/6 - Flatanger kommune - avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 28.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Klagesak: omgjøring av tillatelse sitkagran Vikna, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.10.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Rissa kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.10.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Nesset kommune - avslag på søkand om utsetting av sitkagran på gnr 103 bnr 7 - Asle Johan Konnerth Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 19.09.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Surnadal kommune - avslag utsett av sitkagran gnr57 bnr1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.08.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Oversending av klage på avslag til å plante sitkagran i Rissa
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.07.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Austrheim kommune, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Rissa, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 22.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utenlandsk treslag - skogproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 08.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Stranda kommune - planting av utanlandske treslag - løyve/avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 24.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Hareid kommune - løyve til planting av fjelledelgran Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 19.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på vedtak om utplanting av sitkagran - Vikna - gnr.bnr 25/1 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på vedtak om utplanting av sitkagran - Nærøy - gnr.bnr 14/1 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av sitkagran til skogbruksformål Austrheim kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 28.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Vedrørende søknad om utsetting av sitkagran, picea sitchensis, på eiendommen gnr.bnr 14/1 på Nærøya i Nærøy kommune. Tillatelse m/vilkår og avslag.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.09.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Vedrørende søknad om utsetting av utenlandsk treslag, sitkagran, picea sitchensis, på eiendommen gnr.bnr 25/1 i Vikna kommune. Tillatelse m/vilkår og avslag.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.09.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av vrifuru i Rendalen, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av vrifuru i Alvdal, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve og avslag utsetjing hybridlerk og sitkagran Vikeså 33/2 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 24.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag utsetjing sitkagran og lerk 68/9 Hattaskaret i Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 24.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av edelgran i Trondheim, juletre, avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av normannaedelgran i Time, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag utsetjing sitkagran 32/1 Helleren i Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 14.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av douglasgran, japanlerk, nobelgran og silkefuru i Lindesnes kommune, tillatelse/avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 14.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve og avslag utsetjing japansk lerk 146/1 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 28.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag for juletreproduksjon - eiendommen 60/3 - Stjørdal kommune - tillatelse med vilkår og avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve og avslag utsetjing sitkagran Vikebygd 323/1 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av vrifuru i Alvdal kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag utsetting utenlandske treslag - Eidsiva vannkraft - Rendalen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Eksport