Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

29 Resultater

  • Tema: Utsetting av utenlandske treslag
  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon– gbnr. 891/1 og 895/3, Indre Østfold kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran i på gnr./bnr. 61/1 og 61/2 Leirfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag - sitkagran i Tana kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 13.05.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av sibirlerk i tillegg til douglasgran
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 31.10.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 61/1 i Leirfjord kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.12.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om planting av Sitkagran 191216, Tveit, Gulen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 19.12.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Farsund kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 01.07.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japanlerk i Lyngdal kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing utanlandske treslag skogproduksjon, hybridlerk, Sveine, 34/1 Hå
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 31.03.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - omgjøring av vedtak etter klage
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Eksport