Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

36 Resultater

  • Tema: Utsetting av utenlandske treslag
  • Status: Stadfestet
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 487/1 i Alver kommune, Vestland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.12.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran (Picea xlutzi) i på gnr./bnr. 78/4 i Hadsel kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd av klage på løyve til utsetting av sitkagran til skogbruksformål på gnr/bnr 80/6 i Bjerkreim kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.06.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage frå Naturvernforbundet, SABIMA og WWF på løyve frå Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder til utplanting av japanlerk på gnr. 244 bnr. 3 i Lyngdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.06.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran i på gnr/bnr 13/1 Lødingen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.11.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage frå Naturvernforbundet, SABIMA og WWF på løyve frå Fylkesmannen i Nordland til utsetting av fjelledelgran på Gnr/bnr 42/282 i Saltdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.11.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av edelgran til juletreproduksjon, Viksdalen, Gaular kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 18.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av sitkagran i Strand kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage over tillatelse til utsetting av lutzgran i Vikna kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av Japanlerk i Forsand kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Eksport