Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

150 Resultater

  • Tema: Utsetting av utenlandske treslag
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Svar på søknad om utsetting av engelmannsgran og fjelledelgran for juletreproduksjon på Varangerhalvøya Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 17.03.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sibirlerk (Larix sibirica) i på gnr./bnr. 9/8 i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på utplanting av Sitkagran til skogbruksformål i Lindesnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 03.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon på gnr. 255 bnr 3 i Lyngdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.08.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Kristiansand kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 31.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Froland Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran på Lundenes på Grytøya – Harstad – 5402/105/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 22.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skog-bruksformål - sitkagran i Brokskard i Tromsø kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 24.06.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Fjelledelgran til juletreproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.06.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlanske treslagtil juletreproduksjon på gnr. 45 bnr.1 i Birkenes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 17.01.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Eksport