Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

288 Resultater

  • Tema: Utsetting av utenlandske treslag
  • Tema detaljert: Andre skogbruksformål
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak utsetting av lutzgran og sibirlerk - 97/4 - Vestvågøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.06.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Omgjøring av vedtak - Miljødirektoratet avslår søknad om utsetting av keisertre (Paulownia)
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.06.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon til utsetting av utenlandske treslag - lutzgran og sibirlerk - 56/4 Vestvågøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 20.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av sitkagran på gnr 76, bnr 3 i Bergen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 12.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon– gbnr. 891/1 og 895/3, Indre Østfold kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Douglasgran og Europalerk Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 29.04.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Surnadal kommune - løyve til utsett av sibirlerk Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 08.04.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 158/1 Farsund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.11.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Helgeland Skogselskap - 139/1 - Brønnøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 28.10.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon til utsetting av utenlandsk treslag - sibirlerk - 149/1 og 149/2 - Brønnøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.10.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Eksport