Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

761 Resultater

  • Tema: Utsetting av utenlandske treslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak utsetting av lutzgran og sibirlerk - 97/4 - Vestvågøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.06.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Omgjøring av vedtak - Miljødirektoratet avslår søknad om utsetting av keisertre (Paulownia)
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.06.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon til utsetting av utenlandske treslag - lutzgran og sibirlerk - 56/4 Vestvågøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 20.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av sitkagran på gnr 76, bnr 3 i Bergen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 12.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon– gbnr. 891/1 og 895/3, Indre Østfold kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Douglasgran og Europalerk Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 29.04.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Surnadal kommune - løyve til utsett av sibirlerk Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 08.04.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Lindesnes kommune, tilltaelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 23.03.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av engelmannsgran og fjelledelgran for juletreproduksjon på Varangerhalvøya Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 17.03.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Nymolia - Målselv - område 2
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 10.03.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 158/1 Farsund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.11.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Helgeland Skogselskap - 139/1 - Brønnøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 28.10.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon- Helgeland Skogselskap - 139/1 - Brønnøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 28.10.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon til utsetting av utenlandsk treslag - sibirlerk - 149/1 og 149/2 - Brønnøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.10.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av japanlerk (Larix kaempferi) i på gnr./bnr. 47/24 i Strand kommune, Rogaland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sibirlerk (Larix sibirica) i på gnr./bnr. 9/8 i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Korrigert tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Nymo - Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.08.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Nymo - Målselv - og melding om behov for befaring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.08.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Sirdalkommune, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 02.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 285/2 i Vindafjord kommune, Rogaland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 23/2 i Fjaler kommune, Vestland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 93/1 i Vestvågøy kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Lindesnes kommune, tilltaelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 190/4-5 i Tysvær kommune, Rogaland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 73/18 i Bodø kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av fjelledelgran (Abies lasiocarpa) i på gnr./bnr. 32/2 i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 73/18 i Bodø kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsgran i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Klagebehandling Evje og Hornnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsgran i Vennesla kommune, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 15.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av hybridlerk til skogproduksjon, 7/1 Klepp Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 11.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Fjelledelgran i Evje og Hornnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 10.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Lawsonsypressi Lindesnes kommune, tilltaelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 09.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag - Tillatelse til planting av juletrær fjelledelgran - gbnr. 52/22 Nord-Odal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Surnadal kommune - løyve til planting av fjelledelgran og serbergran på gnr 92 bnr 5 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 28.05.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Lindesnes kommune, tilltaelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 19.05.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Inger Grethe Hansen - 39/55 - Sortland Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 11.05.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag - Tillatelse til re-planting av juletrær/fjelledelgran - gbnr. 88/1 Grue kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.05.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon – gbnr. 137/2, Ringerike kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av utanlandsk treslag til juletreproduksjon 21/20 Tysvær Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 27.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Lindesnes kommune, tilltaelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 26.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandsk treslag - Tillatelse til planting av sibirlerk Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utenlandske treslag - 73/18 - Bodø
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 14.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på utsetting av sitkagran i Fjaler kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 05.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Japanlerk i Lindesnes kommune, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av sitkagran til skogproduksjon, 190/4-5 Tysvær
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 04.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av sitkagran til skogproduksjon, 285/2 Vindafjord
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 04.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på utplanting av Sitkagran til skogbruksformål i Lindesnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 03.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Fjelledelgran i Evje og Hornnes kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 18.02.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Fjelledelgran i Tvedestrand kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 18.02.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Fjelledelgran i Tvedestrand kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 18.02.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon- 61/2 - Leirfjord Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 03.02.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av sitkagran til skogproduksjon, Time Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 21.01.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag – Opplysningsvesenets fond - 93/1 – Vestvågøy
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 13.01.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.12.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utenlandske treslag - Siv Irene Løvaas - 15/5 og 15/18 - Andøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 09.12.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 487/1 i Alver kommune, Vestland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.12.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran (Picea xlutzi) i på gnr./bnr. 78/4 i Hadsel kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av europalerk til skogproduksjon, 254/8 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.11.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 56/5 i Sømna kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.11.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 245/1 i Namsos i kommune, Trøndelag fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.11.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Sortland Gård AS - 15/1 - Sortland Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 04.11.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Fjelledelgran og Normannsedelgran i Birkenes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.10.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitka i Farsund kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 05.10.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av edelgran, 143/2, Viksdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 05.10.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon, 34/1 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 28.09.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av normannsgran i Lyngdal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 22.09.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Normannsedelgran og Fjelledelgran i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 15.09.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Rauma kommune - løyve til utsett av fjelledelgran - Ytre Slemmen Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 09.09.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon på gnr. 255 bnr 3 i Lyngdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.08.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran på 56/5 i Sømna kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 06.08.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Kristiansand kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 31.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Froland Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av japanlerk til skogproduksjon, 47/24 Strand
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 22.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran på Lundenes på Grytøya – Harstad – 5402/105/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 22.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon, 86/2 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skog-bruksformål - sitkagran i Brokskard i Tromsø kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 24.06.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Fjelledelgran til juletreproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.06.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utplanting av utenlandsk treslag til skogproduksjon - sitkagran - gnr/bnr 245/1 - Jøa - Namsos kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.06.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon, 65/3 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 26.05.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 78/4 i Hadsel kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 25.05.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av nordmannsedelgran til juletreproduksjon – Fredrikstad kommune – gbnr 733/1 Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.05.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av blågran til juletreproduksjon, 73/9 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.05.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til å plante fjelledegran til juletreproduksjon - Unni Hanssen - 112/1 Trondheim Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.04.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse - Tønsberg ( Re ) - 78/1 Skaugveien 25 - utsetting av utenlandske treslag for juletreproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 31.03.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om sitkaplanting, gbnr 158/1 i Sunnfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.02.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlanske treslagtil juletreproduksjon på gnr. 45 bnr.1 i Birkenes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 17.01.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 19.12.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 14/2 Tana kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.12.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utplanting av utanlandske treslag på gnr. 56 bnr. 2 i Gaular kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 15.11.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fraseredelgran og nordmannsedelgran - Øvre Eiker kommune - gbnr 170/3 og 170/5 Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 30.09.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 21/39 Eigersund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran (Picea lutzi) i på gnr./bnr. 24/1 Andøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran i på gnr./bnr. 39/3 Sortland kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.09.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran i på gnr./bnr. 39/31 Sortland kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.09.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Eidsvoll kommune, gbnr 44/1 Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 30.07.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 5/7 i Bø, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 09.07.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran i på gnr./bnr. 61/1 og 61/2 Leirfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage frå Naturvernforbundet, SABIMA og WWF på løyve frå Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder til utplanting av japanlerk på gnr. 244 bnr. 3 i Lyngdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.06.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd av klage på løyve til utsetting av sitkagran til skogbruksformål på gnr/bnr 80/6 i Bjerkreim kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.06.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endring av tillatelse til utsetting av utenlandske treslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 03.06.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av vrifuru til skogproduksjon i Rendalen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 22.05.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag- Skaugveien 25, Re kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 16.05.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag - sitkagran i Tana kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 13.05.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve 57/1 utsetjing utanlandsk treslag fjelledelgran Hagalid i Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 16.04.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utplanting av nobeledelgran til juletreproduksjon - gnr/bnr 733/1 - Fredrikstad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 08.04.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 24/1 i Andøy, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 04.04.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Planting av utanlandske treslag Stranda kommune gnr9 bnr 2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 13.02.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av fjelledelgran i Alta kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 12.02.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, gnr/bnr 21/39, Eigersund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.01.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av fjelledelgran for juletreproduksjon i Ullensvang herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 23.01.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag på gnr.9 bnr. 8 i Evje og Hornnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.01.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til pyntegrønt i Mandal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 08.01.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage frå Naturvernforbundet, SABIMA og WWF på løyve frå Fylkesmannen i Nordland til utsetting av fjelledelgran på Gnr/bnr 42/282 i Saltdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.11.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran i på gnr/bnr 13/1 Lødingen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.11.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utplanting av sitkagran på gnr. 87 bnr. 1 i Radøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 31.10.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.10.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utelandske treslag til juletrepdouksjon i Birkenes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 14.09.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 61/1 i Leirfjord kommune, omgjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 04.09.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag på gnr. 62/4 i Kristiansand kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 15.06.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon på 7/1, Øksnevad i Klepp kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 30.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag gnr. 17/2, 5 i Åseral kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 28.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag på gnr. 152/24 m. fl. i Lindesnes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 28.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av edelgran til juletreproduksjon, Viksdalen, Gaular kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 18.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Delvis løyve til utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon på 27/3 og 24/48, Kvernaland i Time kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 11.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av sitkagran i Farsund kommune på gnr./bnr. 67/2
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage frå Naturvernforbundet, SABIMA og WWF på løyve frå Fylkesmannen i Oppland til utsetting av sibirlerk på Gnr/bnr 54/1 i Gran kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage over tillatelse til utsetting av japanlerk i Lyngdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av hybridlerk i Hå kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av Abies lasiocarpa til produksjon av juletrær Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse - gbnr 78/1 - Skaugveien 25 - Re - utsetting av utenlandske treslag for juletreproduksjon (fjelledelgran) Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 04.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 24/1 i Andøy, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 03.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til å plante fjelledelgran for juletreproduksjon i Melhus_Trøndelag_2018 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.04.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til å plante fjelledelgran for juletreproduksjon på Indre Fosen_Trøndelag_2018 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.04.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag på gnr. 187/4 i Flekkefjord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 26.04.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran for produksjon av uletrær, Os kommune i Hedmark Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.04.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 28/7 og 28/16 i Bø, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 03.04.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til å plante fjelledelgran for frøproduksjon på Røra frøplantasje, Inderøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.02.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Endring i løyve - juletreproduksjon - Meland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 08.02.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Utvida løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon - Lindås
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 01.02.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran - Øyjorda - Bømlo Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 31.01.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran på 42/282 i Salttdal kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 26.01.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/3 i Sortland kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 18.12.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/31 i Sortland kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 18.12.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran - Kambestad - Ullensvang herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 15.12.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av sibirlerk i tillegg til douglasgran
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 31.10.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, Amdal, gnr/bnr 170/4, Tysvær kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 05.10.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treselag til juletreproduksjon på gnr. 142 bnr.2 i Kvinesdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 25.09.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon på gnr. 78 bnr. 16 i Vennesla kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 21.09.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon på gnr. 31 bnr. 5 i Evje og Hornes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 12.09.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til pyntegrøntproduksjon på gnr. 34, bnr. 17 i Søgne kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.08.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandsk treslag for juletreproduksjon - fjelledelgran - 124/2 - Stjørdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 02.08.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - juletrær - Elverum Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 17.07.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran til juletreproduksjon på 76/8 i Vestvågøy, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 11.07.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Tvedestrand kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 07.07.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - fjelledelgran og sibirsk edelgran - 19/94 - Levanger Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.07.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å plante utanlandske treslag til juletreproduksjon, gnr/bnr 336/2 Svendsbø, Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 26.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å plante utanlandske treslag til juletreproduksjon, gnr/bnr 86/2 Fister, Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 26.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av sitkagran i Strand kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om utsetting av utenlandsk treslag for skogproduskjon, treslagsskifte til lutzgran, 18/2 - Namsos kommune. Avslag. Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - juletrær - Grue kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve - Utsetting av sitkagran til skogbruksformål - gnr. 151 bnr. 1 - Kvinnherad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 13.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av sibiredelgran til juletre- og pyntegrøntproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 02.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag - Tillatelse til planting av sibirlerk Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag - Tillatelse til planting av douglasgran
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 31.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran, fraseredelgran og serbergran - Grimstad - Bergen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 31.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag i Lyngdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Åmli kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av Japanlerk i Forsand kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage over tillatelse til utsetting av lutzgran i Vikna kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 24/1 i Andøy, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om å plante ut hybridlerk i Hemne Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 16.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag i Farsund Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - juletrær - Os Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandsk treslag - fjelledelgran - 18/2 - Namsos kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse m/vilkår - juletreproduskjon -utsetting av utenlandsk treslag -Steinkjer kommune - 40/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandsk treslag - fjelledelgran - 21712 - Leksvik kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse til utsetting av lutzgran i Sortland kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av fjelledelgran i Kristiansand kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av nordmannsedelgran i Kristiansand kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av lutzgran og sibirlerk i Alstadhaug kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse til utsetting av hybridlerk i Mandal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - juletrær - Sør-Odal Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - utsetting av vrifuru i Alvdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - utsetting av vrifuru i Åmot kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse til utsetting av lutzgran i Bø kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse til utsetting av lutzgran i Bodø kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å plante fjelledelgran juletre Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 06.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran - Frette - Etne kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 06.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag på 206/1 i Brønnøy kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 31.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utplanting av sitkagran og sibilerk i Spansdalen i Lavangen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran og koreaedelgran - Stigen gard - Bergen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 29.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran - Nordbø gård - Radøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 29.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sibirlerk på 11/2 i Hattfjelldal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 28.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak; klage på avslag om utsetting av
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til å plante fjelledelgran juletreproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 23.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - Våler kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Omgjort vedtak etter klage, sitkaplanting Tveit, Gulen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 15.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 08.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 78/17 i Hadsel kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 07.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran - Bjørndalen - Etne kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 23.02.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til å plante fjelledelgran til juletreproduksjon i Snillfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.02.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran - Gjerde - Radøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 01.02.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av fjelledelgran på Gnr. 198, bnr. 12 i Flekekfjord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.01.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse på søknad om utsettelse av nordmannsedelgran på gnr. 55, bnr.2 i Søgne kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 11.01.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 61/1 i Leirfjord kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.12.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om planting av Sitkagran 191216, Tveit, Gulen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 19.12.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse: klage på avslag til utsetting av lutzgran i Sortland kommune, Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.11.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse: klage på avslag til utsetting av sitkagran i Suldal kommune, Rogaland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.11.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Sunndal kommune - avslag planting av sitkagran gnr63 bnr6 Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.10.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Vestnes kommune gnr67 bnr11 - planting av sibirlerk Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 05.10.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om å plante edelgran til juletreproduksjon på Prestøya i Gaula i Holtålen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.10.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av sitkagran og lerk i Eigersund kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.09.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - Hurdal kommune, gbnr 11/4 Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 19.09.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av sibirlerk på gnr. 32 bnr. 5 - Sør-Varanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 13.09.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om tillatelse - gbnr 1053/1 - Håkestadveien 306 - Larvik - utsetting av utenlandske treslag for juletreproduksjon ( edelgran ) Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 23.08.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å plante fjelledelgran til juletreproduksjon gnr 59 bnr 3 Vinje kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 03.08.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å plante utanlanske treslag til juletreproduksjon, gnr/bnr 73/9 Imsland, Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 20.07.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å planta utanlandske treslag til juletreproduksjon, fjelledelgran gnr/bnr 22/2 Steine, Suldal Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 11.07.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om å plante sitkagran i Skaun kommune Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.07.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Farsund kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 01.07.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japanlerk i Lyngdal kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japanlerk i Flekkefjord kommune, avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japanlerk i Lyngdal kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 12/6 i Sortland kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 24.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/43 i Sortland kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse - Klage på tillatelse til utsetting av
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran på 9/31 i Sørfold kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 06.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Stordal kommune - løyve til utsett av edelgranartar gnr128 bnr5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 27.05.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Surnadal kommune - løyve til utsett av fjelledelgran - Hugo Pedersen gnr6 bnr2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 27.05.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å planta utanlandske treslag til juletreproduksjon, fjelledelgran gnr/bnr 5/1 Kvelland, Lund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.05.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av hybridlerk i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 11.05.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Kristiansand kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.05.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.05.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran, nordmannsedelgran og nobeledelgran i Lyngdal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 06.05.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 13/1 i Lødingen kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 03.05.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 139/21 i Bodø kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 29.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av vrifuru i Alvdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og nordmannsedelgran i Kristiansand kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 27.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse m/vilkår - utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - fjelledelgran - 40/2 - Steinkjer kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 25.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - 19/94 - Levanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 25.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 28/7 i Bø, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 18.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 33/1 i Bø kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 14.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Kvæfjord kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 07.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing utanlandske treslag skogproduksjon, Japanlerk, Lyngvold, 41/5, 28 Forsand
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 04.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing utanlandske treslag skogproduksjon, hybridlerk, Sveine, 34/1 Hå
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 31.03.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon, Aniksdal, gnr/bnr 83/1, Hå Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 15.03.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Kristiansand kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon, Sæland, gnr/bnr 43/7, Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Hatlem, Hyllestad 27/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 09.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av utanlandske treslag, Hatlem, Hyllestad 28/1 Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 09.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon Hamre 155/2 Suldal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 01.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og nordmannsedelgran i Audnedal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 28.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 76/6 i Vestvågøy kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 25.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Lutro - Ullensvang herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 25.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Kvinesdal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 20.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Kristiansand kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 20.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 76/8 i Vestvågøy kommune, omgjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon Tjøstheimslia, gnr/bnr 30/1, Strand
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på vedtak om utplanting av lutz - Vikna kommumune 37/1 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 18.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på utplanting sitkagran - Vikna kommune - 26/3 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 18.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på utplanting sitkagran - Vikna kommune - 26/3 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 18.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - omgjøring av vedtak etter klage
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.01.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - Tvedestrand kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 17.12.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - Grimstad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.12.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon Hallingstad, gnr/bnr 65/1, Vikedal, Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 07.12.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av hybridlerk i Mandal kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 03.12.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Mandal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 03.12.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av japanlerk, Sirdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.11.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetting utanlandske treslag skogproduksjon Øvre Hallingstad 65/1 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 18.11.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.10.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.10.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av lutzgran i Sortland kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.10.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran til skogproduksjon dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 02.10.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran til skogproduksjon avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 01.10.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran og fjelledelgran til skog- og juletreproduksjon dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 30.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av sitkagran og douglasgran i Hjelmeland kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utplanting av utanlandske treslag (fjelledelgran), Årdal, Jølster Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 16.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å planta utanlandske treslag til juletreproduksjon 141/2 Ytre Nese, Nessa, Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 10.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Eigersund kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Åmot i Hedmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.09.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å setja ut utanlandske treslag juletreproduksjon, fjelledelgran normannsedelgran, Imsland, gnr/bnr 83/3, Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 18.08.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing utanlandske treslag juletreproduksjon Stølen 140/1 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 17.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av fjelledelgran i Sør-Varanger Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 10.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Eigersund kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på avslag, utsetting av sitkagran i Radøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran og sibiredelgran Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran, koreaedelgran, normannsedelgran og fraseredelgran i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 03.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Marnardal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 03.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Marnardal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 03.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål – fjelledelgran i Kvænangen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 03.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Marnardal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 01.07.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om utsetting av utenlandske treslag – sibirlerk i Kåfjord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 30.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 76/8 i Vestvågøy kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 26.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 25.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Åmot kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Folldal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran og japanlerk i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 05.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 24/1 i Andøy kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 04.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av fjelledelgran til juletreproduksjon i Alta kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 02.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japanlerk i Lindesnes, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 01.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Kristiansand kommune, avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 01.06.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/5 i Sortland kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 29.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag (fjelledelgran), Seimsdalen, Årdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 28.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran på 3/1 i Alstahaug kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 21.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran og sibirlerk på 3/1 i Alstahaug kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 21.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran og sibirlerk på 40/6 i Sortland kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 21.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon lerk, Hedlersvatnet, 62/24 Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 20.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Kristiansand kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 19.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japanlerk i Flekkefjord kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 19.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Tolga kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 19.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Lindesnes kommune, tilatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 18.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og nobelgran i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 18.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Audnedal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 15.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Lindesnes kommune, tilatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 14.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Delvis tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål - sitkagran og lerk ved Liavatnet gnr/bnr 29/2 Eigersund
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Rå, Lærdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 13.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av utenlandske treslag i Finnøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Aure kommune - løyve til utsett av sitkagran Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 07.05.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran og fraseredelgran til juletreproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 28.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sibirlerk på 1/65 i Hattfjelldal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 24.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av utenlandske treslag i Eigersund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve - Delvis omgjort vedtak - Utsetting av sitkagran til skogbruksformål - Gnr. 15 bnr. 22 og 50 - Askøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 17.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon 2015 - eiendommen 40/2 - Steinkjer Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse m/vilkår - utsetting av sibirsk lerk, larix sibirica, forskogproduksjon – Værdalsbruket - Verdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - 19/94 - Levanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av fjelledelgran til juletreproduksjon i Hemne, Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av fjelledegran til juletreproduksjon i Hemne, Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.04.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Delvis løyve til utplanting av utanlandske treslag, juletreproduksjon Viksdalen 39/4 i Gaular kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 30.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran og fjelledelgran på 13/16 i Sortland kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 26.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 40/5 i Sortland kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 26.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til bruk av utenlandske treslag til juletreproduksjon på Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 26.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sibirlerk på 73/2,5 i Hamarøy kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 25.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 11/9 i Andøy kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 25.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon sitkagran og lerk, Prestvad - Grøvle gnr/bnr 72/3 Eigersund
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 17/4 i Sortland kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 17.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sibirlerk på 60/34 i Tysfjord kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 17.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon sitkagran, Hetland gnr/bnr 80/6 Bjerkreim
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 16.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 16/1 i Sortland kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 12.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon sitkagran og douglasgran, Hovda gnr/bnr 90/1 Hjelmeland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 09.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing utanlandske treslag skogproduksjon sitkagran og japanlerk 24/7 Njåskogen, Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 05.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/30 i Sortland kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 04.03.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag - Stor-Elvdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av hybridlerk og douglasgran - gnr. 69 bnr. 1 - Flokatveit - Etne kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 23.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Volda kommune - løyve til utsett av utanlandske treslag på gnr 156 bnr4 Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 19.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon sitkagran og hybridlerk, Svela, gnr 32 bnr 3 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag - Utsetting av sitkagran til skogbruksformål - Gnr. 87 bnr. 1 - Sæbø - Radøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 19.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/55 i Sortland kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 16.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon - sitkagran, Helleland, gnr/bnr 92/1 Eigersund
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 16.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag - Hyllestad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 13.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag - Utsetting av sitkagran til skogbruksformål - Gnr. 15 bnr. 22 og 50 - Askøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 13.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon - sitkagran, Berkjelen - Torsdalen, gnr/bnr 14/4 Eigersund
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 11.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Eidskog kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 06.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsett av fjelledelgran og normannsedelgran på gnr90 bnr13 Rauma
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 02.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Stordal kommune - løyve utsett utanlandske treslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 02.02.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandsk treslag- sitkagran - picea sitchensis - til skogproduksjon - 25/6 - Flatanger kommune - avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 28.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing utanlandske treslag Hellebrekkene 147/1 Tysvær Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 27.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av lutzgran i Sortland kommune, Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japansk lerk i Sirdal kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 21.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Farsund kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 21.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japansk lerk i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 20.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting utenlandske treslag til juletreproduksjon i Hemne, Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Ulstein kommune - løyve til planting av juletre Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 12.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Rendalen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 07.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 06.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 05.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Mandal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 05.01.2015 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting fjelledelgran for juletreproduksjon i Skaun Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.12.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utplanting av utenlandske treslag i Elverum kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.12.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsgran, koreaedelgran og fjelledelgran i Kristiansand kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 28.11.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Hvittingfoss, Kongsberg kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 21.11.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utenlandske treslag, skogproduksjon Spanne, gnr/bnr 23/1 Finnøy
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 18.11.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å setja ut utanlandske treslag til skogproduksjon - sitkagran, Øksnevad vidaregåande skole, gnr/bnr 7/1 Klepp
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Klagesak: omgjøring av tillatelse sitkagran Vikna, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.10.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Rissa kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.10.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Sør-Odal Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.10.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandsk treslag - sibirlerk på Messeltmoen i Øverbygd i Målselv, gnr 104 bnr 1 - etter opprettet søknad Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 30.09.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon på Gnr 3 Bnr 1 i Nome Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 23.09.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Nesset kommune - avslag på søkand om utsetting av sitkagran på gnr 103 bnr 7 - Asle Johan Konnerth Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 19.09.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Aure kommune - løyve til utsett av sibirlerk gnr228 bnr1 Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 08.09.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Endring av treslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 28.08.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Surnadal kommune - avslag utsett av sitkagran gnr57 bnr1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.08.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran i Alta kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 20.08.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran - Tynset kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.08.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Lutzgran i Tamokdalen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 11.08.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag i Sør-Odal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 31.07.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - fjelledelgran på Naviteidet Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 29.07.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - sibirlerk i Oksfjorddalen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 28.07.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Nærøy kommune, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.07.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Oversending av klage på avslag til å plante sitkagran i Rissa
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.07.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av sitkagran til skogproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.07.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 78/4 i Hadsel kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 01.07.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Austrheim kommune, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - sibirlerk Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 26.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av fjelledelgran til juletreproduksjon, Skaun, Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran på 105/29 i Steigen kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 11.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse utsetting utenlandske treslag - Grue kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Holtålen, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag,Tynset kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Tynset kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 04.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Bygland kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 03.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 28/7 i Bø, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 02.06.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sibirlerk på 59/2 i Nesna, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 27.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på gnr 127 i Bodø, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 27.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 17/17 i Sortland, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 27.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsgran, fraseredelgran, fjelledelgran og koreaedelgran i Marnardal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lerk i Lyngdal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 24/1 i Andøy, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 43/1 i Vestvågøy, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 41/28 i Vestvågøy, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Rissa, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 22.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 22.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utplanting av utanlandske treslag til juletreproduksjon, Ramsland gnr/bnr 94/4 Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til å setja ut utanlandske treslag til skogproduksjon - hybridlerk og japanlerk, Hetland gnr/bnr 80/8 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobeledelgran i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av sibirlerk for tømmerproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse m/vilkår til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - fjelledelgran og nordmannsedelgran - 423/1 – Steinkjer kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse m/vilkår til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - fjelledelgran og nordmannsedelgran - 124/1 – Stjørdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 13.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag til juletreproduksjon, 63/5,6 Stølen, Karmøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Skien kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 08.05.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 30.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Tolga kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/31 i Sortland kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 29.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/29 i Sortland kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 29.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 71/5 i Bø kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 29.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Rendalen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lerk i Lyngdal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 11.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og nobelgran i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 11.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse m/vilkår til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - 66/9 og 66/16 - Frosta kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utplanting av utenlandske trelsag til juletrepsoduksjon - gnrbnr 201/1 og 2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 09.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - fjelledelgran – eiendommen 40/2 - Steinkjer kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utenlandsk treslag - skogproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 08.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon, hybridlerk, japanlerk og sitkagran, Eigersund Landsogns Skoglag, 28/14 Omdalsheia, Eigersund
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 01.04.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sitkagran i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 28.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Os kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 28.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing utanlandske treslag skogproduksjon 29/5 Auestad i Gjesdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 26.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lerk i Flekkefjord kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 26.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Stranda kommune - planting av utanlandske treslag - løyve/avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 24.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran Åsland 31/1 Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Songdalen kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 21.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/7 i Sortland kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 20.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing nordmannaedelgran Øvre Byrkja 94/2 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 20.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Kristiansund kommune - løyve til utsett av juletre Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 19.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse med vilkår - utsetting av nordmannsedelgran, abies nordmanniana, for juletreproduksjon - eiendommen 126/1 - Stjørdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 14.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing utanlandske treslag 24/7, 33/2,3,4 Njåskogen og Åsen i Time kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 11.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillateles til utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon - gnr 50 bnr 8 Valle kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 11.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Krødsherad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 07.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 07.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Radøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.03.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Tynset kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Ringsaker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlanske treslag i Lærdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 26.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av nobelgran til produksjon av pyntegrønt Voss kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 24.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Voss kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 21.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlanske treslag - Gaular kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 20.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Fræna kommune - løyve til utsett av juletre Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 19.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Hareid kommune - løyve til planting av fjelledelgran Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 19.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og nordmannsedelgran på 115/11 og 115/18 i Bodø kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 14.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran Hagalid 57/1 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 03.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på vedtak om utplanting av sitkagran - Vikna - gnr.bnr 25/1 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Klage på vedtak om utplanting av sitkagran - Nærøy - gnr.bnr 14/1 - oversendelse for endelig behandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.02.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av sitkagran til skogbruksformål Austrheim kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 28.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse utsetting fjelledelgran Hommersåk 109/510 Sandnes Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 24.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Drammen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 24.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran, juletre, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 22.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og nobeledelgran i Mandal kommune - tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 20.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran, fjelledelgran og serbergran i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 20.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Kongsberg kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 17.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran Solheim 172/1 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 14.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - gnrbnr 84/9 - Marker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Flesberg kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 03.01.2014 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Sør-Odal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 23.12.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.12.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tilatelse m/vilkår - utsetting fjelledelgran (abies lasiocarpa) og fraseredelgran (abies fraseri) for juletreproduksjon/pyntegrønt– eiendommen - 69/1 - Frosta kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.11.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon - gnr 72 bnr 1 Birkenes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 22.11.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran, nordmannsedelgran og sibirsk edelgran Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 21.11.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av serbergran i Eidsvoll kommune kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 07.10.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon gnr 91 bnr 9 Birkenes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 03.10.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 30.09.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Vedrørende søknad om utsetting av sitkagran, picea sitchensis, på eiendommen gnr.bnr 14/1 på Nærøya i Nærøy kommune. Tillatelse m/vilkår og avslag.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.09.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Vedrørende søknad om utsetting av utenlandsk treslag, sitkagran, picea sitchensis, på eiendommen gnr.bnr 25/1 i Vikna kommune. Tillatelse m/vilkår og avslag.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.09.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing sitkagran Øvre Vats 128/1 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 23.09.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing sitkagran Honganvik 122/2 og 120/2 Karmøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.09.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Åsnes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 16.09.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag - juletre/pyntegrønt - Gnr 85 bnr 2 Birkenes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 29.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon - gnr 31 bnr 3 Evje og Hornnes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 29.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad - utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon - gnr 86 bnr 2 Birkenes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 28.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad - utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon - Gnr 33 bnr 7 Risør kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran Fister 79/3 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 22.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Aurskog-Høland kommune kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Øvre Eiker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 13.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse med vilkår til utsetting av fjelledelgran, abies lasiocarpa for juletreproduksjon - eiendommen 1/1 Levanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 12.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran, nordmannsgran og nobeledelgran i Mandal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 08.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Åmot kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.08.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av vrifuru i Rendalen, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetjing av lutzgran i Vinje kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 24.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Skien kommune - tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 22.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av vrifuru i Alvdal, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran Kringsjå 13/2197 Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 05.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Askvoll kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Osterøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 03.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Ullensvang herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 03.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Askvoll kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 02.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utanlandske treslag - sitkagran og lerk i Spansdalen i Lavangen, Troms
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 02.07.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Askvoll kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 27.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Lærdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 27.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Gulen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 26.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Ullensvang herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 25.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 76/6 i Vestvågøy, delvis tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 24.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve og avslag utsetjing hybridlerk og sitkagran Vikeså 33/2 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 24.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag utsetjing sitkagran og lerk 68/9 Hattaskaret i Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 24.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av edelgran i Trondheim, juletre, avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av normannaedelgran i Time, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og sibiredelgran i Nome kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 18.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag utsetjing sitkagran 32/1 Helleren i Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 14.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av douglasgran, japanlerk, nobelgran og silkefuru i Lindesnes kommune, tillatelse/avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 14.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av douglasgran i Lindesnes og Mandal kommuner, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 14.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse med vilkår til utsetting av fjelledelgran (abies lasiocarpa) , sibiredelgran (abies sibirica) og serbergran (picea omorica - eiendommene 168/4 (5?) og 170/2 - Steinkjer kommune. Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 11.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Malvik, juletre, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 11.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran på 23/8 i Rana kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 10.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad - utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon gnr 46 bnr 20 Risør kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Holtålen, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Roan, juletre, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 07.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad uutsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon gnr 54 bnr 5 Bygland kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 07.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran Hogganvik 69/8 Vikedal i Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 06.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Midtre-Gauldal, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Trondheim, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Årdalkommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 06.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Søgne kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 05.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran og fjelledelgran i Marnardal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 05.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lerk i Kvinesdal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 05.06.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 73/18 i Bodø kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 31.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Stordal kommune - løyve utsett sibiredelgran gnr128 bnr5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 30.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 10/2 i Hadsel kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 28.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve og avslag utsetjing japansk lerk 146/1 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 28.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Hemne, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Mlehus, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Eidsvoll kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 24.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Røyken kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 24.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Kragerø kommune - tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 24.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utetjing av utanlandske treslag i Førde kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 24.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse med vilkår til utsetting av fjelledelgran, abies lasiocarpa, for juletreproduksjon - eiendommen 65/10,16,17 - Namsskogan kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 22.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Surnadal kommune - utsett edelgranartar - løyve Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 21.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Vanylven kommune - utsett nordmannsedelgran - løyve Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 21.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 49/1 i Grane kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 16.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag for produksjon av juletre og pyntegrønt - eiendommen 160/2 - Steinkjer kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 14.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Modum kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 13.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag for juletreproduksjon - eiendommen 60/3 - Stjørdal kommune - tillatelse med vilkår og avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 10.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobeledelgran, fjelledelgran og nordmannsgran i Lyngdal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandks treslag - juletreproduksjon - gnrbnr 18/1 - Rygge kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 10.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandsk treslag - juletreproduksjon og pyntegrøntproduksjon - gnrbnr 105/1 og 2 - Råde kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 10.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandks treslag - juletreproduksjon - gnrbnr 61/8 - Trøgstad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 10.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillateølse til planting av utenlandkse treslag - juletreproduksjon - gnrbnr 733/1 - Fredrikstad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 10.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandsk treslag - juletreproduksjon - gnr bnr 1/9 - Marker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 10.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Sigdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 10.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing hybridlerk og sitkagran 111/1 Klungland, Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 02.05.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - eiendommen 19/94 - Levanger kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 30.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag på eiendommen 43/2 - Leksvik kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 29.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag for juletreproduksjon - eiendommen 171/1 - Steinkjer kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 28.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran, abies lasiocarpa, for juletreproduksjon - eiendommen 156/1- Namdalseid kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utplanting av fjelledelgran, abies lasiocarpa, for juletreproduksjon - eiendommen 66/1 - Snåsa kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag for juletreproduksjon - eiendommen 66/5, 9,13, 16 - Frosta kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran for - juletreproduksjon – eiendommen 177/2 - Stjørdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Rauma kommune - utsetting nordmannsedelgran - løyve Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tingvoll kommune - utsett fjelldedelgran - løyve Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Sunndal kommune - utsett fjelledelgran - løyve Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Eide kommune - utsett fjelledelgran - løyve Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Ulstein kommune - utsett fjelledelgran - løyve Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 26/19 i Andøy kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 51/1 i Bodø kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 28/7 i Bø kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/7 i Sortland kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing krussypress Notvik 54/1 Strand Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon - eiendommen 423/1 - Steinkjer kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran, abies lasiocarpa for juletreproduksjon - eiendommen 37/2 - Verdal kommune. Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Mandal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fraseredelgran i Vennesla kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 26.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Kristiansund kommune - utsetting av edelgranartar - løyve Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Rauma kommune - utsetting fjelledelgran - løyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Rauma kommune - utsetting fjelledelgran - løyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Rauma kommune - utsetting fjelledelgran - løyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing sitkagran 66/3 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve og avslag utsetjing sitkagran Vikebygd 323/1 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Audnedal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 25.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Songdalen kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 25.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Fræna kommune - utsett edelgranartar - løyve Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandsk treslag for juletreproduksjon - eiendommen 126/1 - Stjørdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Malvik, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Trondheim, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Selbu, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Mandal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Songdalen kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Hyllestad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Stord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Radøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Tysnes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Kvam herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 24.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing sitkagran 52/12 Hå Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 23.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing sitkagran 66/2 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 23.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til pyntegrøntproduksjon i Flekkefjord kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til pyntegrøntproduksjon i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Flekkefjord kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Hægebostad kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Mandal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran på 65/7 i Meløy kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Brøytvegen 11/13 Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 22.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Sirdal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 22.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og nordmannsgran i Trondheim, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 20.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Hyllestad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 19.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletre- og pyntegrøntproduksjon i Mandal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 18.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Åseral kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 18.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Farsund kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 18.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 24/1 i Andøy kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 17.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Grødaland 14/4 Hå Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 17.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannaedelgran Moi 14/2 Lund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 16.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nobelgran for pyntegrøntproduksjon i Mandal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletre- og pyntegrøntproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 73/19 i Bø kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 97/7 i Steigen kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sibirlerk på 98/2 i Steigen kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/55 i Sortland kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran på 82/21 i Hadsel kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 82/21 i Hadsel kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 73/10 i Bø kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 15.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Våg 110/1 Tysvær Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 15.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran 54/1 og 55/13 Jøssang, Nodvig i Strand Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannaedelgran Østrem i Hovsherad 42/6 og 13 Lund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 11.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing hybridlerk Eikeland 41/1 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 10.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av vrifuru i Surnadal, klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting utenlandske treslag - Grue kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran og fraseredelgran til juletreproduksjon Bergen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Ullensvang herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Masfjorden kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 03.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledegran til juletreproduksjon Lindås kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 03.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Granvin herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 03.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 26/21 i Andøy kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 02.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av nordmannsedelgran til juletreproduksjon Radøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 02.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av nordmannsedelgran til juletreproduksjon Sund kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 02.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran i Selbu Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 01.04.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetjing av tre for juletreproduksjon i Lærdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 25.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Trondheim,tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 23.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Melhus, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 20.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Siljan kommune - tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 20.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av sibirsk edelgran i Bø kommune - tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 20.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Orkdal, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 18.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Trondheim, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 18.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing sitkagran 48/10 Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 15.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Bjoa 255/6 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 15.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag - Juletre/pyntegrønt Gnr 48 Bnr 6 Birkenes Kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 15.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon - gnr/bnr 64/1 og 65/1 Froland kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 15.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Rissa, Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 14.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon Askøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 14.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Ullensvang herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 14.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Ullensvang herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 14.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Ullensvang herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 14.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing sitkagran Lien 32/13 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannaedelgran Bjelland 157/1 Tysvær Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Hesby 15/9 Finnøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Landa 19/2,7 Finnøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Pollestad 31/41 Klepp Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Olav Sjølie - Åmot kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utnelandske treslag - Elverum kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Ringsaker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av vrifuru i Alvdal kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Skjoldastraumen 86/2-4 Tysvær Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran Vormedal 36/2 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Furutangen 32/11 og 33/17 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran og fjelledelgran Vassvik 25/9 Sandnes Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Gursli 16/2 Lund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlanske treslag i Jølster kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 11.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Trondheim, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Øvre Eiker kommmune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 08.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Nedre Eiker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 08.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag utsetting utenlandske treslag - Eidsiva vannkraft - Rendalen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 05.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannaedelgran 30/1 Strand Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 04.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran 8/1 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 04.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og nordmannsgran i Fet kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 04.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsgran i Bamble kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 04.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon i Midtre-Gauldal, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 01.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Flå kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.03.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelagran i Hemne til juletreproduksjon, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatlese til planting av fjelledelgran i Hemne Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 27.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og serbergran i Eidsvoll kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 25.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran i Nes kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 25.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannsedelgran Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 22.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannsedelgran Vikeså 32/2 Bjerkreim Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 22.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannsedelgran Husstøl 51/1 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 22.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandsk treslag - juletreproduksjon - gnrbnr 77/6 - Rygge kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon - gnrbnr 2014/14 - Sarpsborg kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandsk treslag - juletreproduksjon - gnrbnr 65/1 - Skiptvet kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon -gnrbnr 235/10615 - Halden kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til planting av utenlandske treslag - juletreproduksjon - gnrbnr 121/3 - Halden kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon - gnrbnr 94/1 - Marker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannsedelgran Tjøstheim 29/1 Strand Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannsedelgran 8/4 Lund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran 86/1 Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannsedelgran 4/5 Rennesøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetting normannsedelgran 95/2 Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannaedelgran Kringsjå 13/296 Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 19.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Hebnes 112/8 Suldal Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 18.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran Ualand 58/10 Lund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 18.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av edelgran i Bamble kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 14.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse utsetting - Thomas Stang - Sør-Odal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Nissedal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 12.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Lindås kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 12.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Stord kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 12.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til sjølvhogst av juletre Bergen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 12.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran og nobelgran 112/43 Tysvær Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 06.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran og fjelledelgran 4/460 Sunde i Stavanger Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 06.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Idse 63/12-52 Strand Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 06.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran 78/13-14 Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 06.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing sitkagran 34/7 Klepp Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 06.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran og fjelledelgran Fotland 50/3 Eigersund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 06.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandks treslag - juletreproduksjon . gnrbnr 162/2 og 10 - Spydeberg kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 05.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsedelgran i Bamble kommune - tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 01.02.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran og fjelledelgran Imsland 73/9 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 31.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Godholen 39/5 Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 31.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Rossavik 43/5 Forsand Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 31.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Ualand 60/14 Lund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 31.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon Kvam herad Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 30.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Meland kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 30.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Goa 60/5 Randaberg Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 23.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Goa 61/8 og 9 Randaberg Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 23.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran og fjelledelgran Sel 40/2 Sokndal Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 23.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Kverneland 27/2 Time
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 22.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Lomeland 17/11 og 12 Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannaedelgran Gjesteland 73/6 Sandnes Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran og fjelledelgran Nedstrand 145/1 Tysvær Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran Ualand 60/13 Lund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Imsland 71/1 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Hodne 42/10 Klepp Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran og fjelledelgran Nedstrand 147/1 Tysvær Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Kjellesvik 13/6 Lund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran 70/11 Haugesund Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran 24/7 Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran 61/18 m.fl. Randaberg Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 21.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Årdal 129/4 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 18.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Tjelta 17/34 Sola Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 18.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av fjelledelgran Voss kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 15.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsgran til juletreproduksjon i Søgne kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 11.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing sitkagran og hybridlerk 29/5 Gjesdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 10.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av nordmannsgran til juletreproduksjon i Søgne kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon Mandal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon i Kvinesdal kommune, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing fjelledelgran og normannaedelgran Hagalid 57/1 Hjelmeland Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 02.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Breivik 88/13, 88/155, 88/156 Sandnes Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 02.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Svendsbø 336/2 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 02.01.2013 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - juletreproduksjon gnr/bnr 144/2 og 1978 Grimstad kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 21.12.2012 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve utsetjing normannaedelgran Nord-Hidle 55/1 Finnøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 13.12.2012 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av vrifuru/contortafuru på gnr/bnr 35/4 og 47/26 i Surnadal kommune - Anders Sæter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 22.10.2012 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av fjelledelgran og nordmannsedelgran Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 28.09.2012 Utsetting av utenlandske treslag
Eksport