Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

79 Resultater

  • Tema: Utsetting av fisk
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til stamfiske og utsetting av stamlaks i Beiarvassdraget - 2016 Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 17.08.2016 Utsetting av fisk
Tillatelse til stamfiske etter laks og utsetting av laksyngel i Bleiksvassdraget, Andøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 07.10.2016 Utsetting av fisk
Tillatelse til stamfiske etter laks og utsetting av laksyngel i Åseelva, Andøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 03.06.2016 Utsetting av fisk
Tillatelse til stamfiske og utsetting av stamlaks i Beiarvassdraget - 2017 Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 11.08.2017 Utsetting av fisk
Løyve til utsetting av fisk i Børtjønnin og Midtre Mardalsvatnet/Urdavatnet i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning i Nesset kommune Last ned vedtak Møre og Romsdal fylkeskommune 14.02.2017 Utsetting av fisk
Vedtak om tillatelse til utsetting av atlantisk laks (Salmo salar) til etablering av bestand i Modalselva Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.04.2016 Utsetting av fisk
Tillatelse til utsetting av øyerogn av sjøørret over anadrom sone i Jondalselva i Kvinnherad kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.03.2016 Utsetting av fisk
Tillatelse til utsetting av fisk i Småskjærvatnet - Vågan kommune Last ned vedtak Nordland fylkeskommune 09.06.2017 Utsetting av fisk
Tillatelse til utsetting av innlandsfisk i ikke-anadromt fiskevann - Jensvannet - Hamarøy kommune Last ned vedtak Nordland fylkeskommune 23.03.2017 Utsetting av fisk
Tillatelse til utsetting av ørretyngel - Soløyvatnet med tilstøtende elver
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nordland fylkeskommune 04.02.2021 Utsetting av fisk
Eksport