Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

74 Resultater

  • Tema: Fremmede organismer
  • Utfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak om avslag på søknad om tillatelse til innførsel av 2 millioner rogn av regnbueørret fra USA Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.10.2020 Fremmede organismer
Avslag på søknad om tillatelse til å sette ut Blåhegg (Amelanchier spicata) på Hemløkka 49/41 i Larvik Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.08.2020 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på utsetting av fasan Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.08.2020 Fremmede organismer
Avgjørelse av klage på tillatelse til utsetting av sibirbergknapp og gravbergknapp
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 15.06.2020 Fremmede organismer
Avgjørelse av klage på tillatelse til utsetting av sibirbergknapp og gravbergknapp
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 15.06.2020 Fremmede organismer
Avgjørelse av klage på tillatelse til utsetting av sibirbergknapp og gravbergknapp
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 15.06.2020 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av Cinniricinclus leucogaster mfl. til privat hold – utsatt behandling av søknad om innførsel av Cardinalis cardinalis Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.04.2020 Fremmede organismer
Søknad om tillatelse etter forskrift om fremmede organismer 2018 - Utsetting – Ferskvannsorganismer Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.12.2019 Fremmede organismer
Avslag på søknad om innførsel av Camponotus cruentatus, Hottentotta spp. mfl. og tillatelse til innførsel av Cosmoderus femoralis, Stilpnochlora couloniana mfl. Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.11.2019 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på utsetting av rapphøne i 2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.08.2019 Fremmede organismer
Eksport