Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

4 Resultater

  • Tema: Fremmede organismer
  • Tiltaksstatus: Stadfestet
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse i klagesak - utsetting av mørk jordhumle - Gjedrem AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.06.2016 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om tillatelse til utsetting av mørk jordhumle av utenlandsk opprinnelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2016 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om tillatelse til innførsel av atlantisk laks (Salmo salar) fra Skottland for akvakulturformål
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.03.2016 Fremmede organismer
Tillatelse til import og utsetting av stokkand 2016
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.03.2016 Fremmede organismer
Eksport