Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

9 Resultater

  • Tema: Fremmede organismer
  • Organismegruppe: Marine organismer
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak om tillatelse til innførsel av leppefisk fra Sverige til bruk som rensefisk i akvakultur- Fjordservice Transport AS Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.02.2019 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av leppefisk fra Danmark til bruk som rensefisk i akvakultur- Fjordservice Transport AS Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.02.2019 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av leppefisk fra Sverige til bruk som rensefisk i akvakultur – Leppefisk.com AS Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.02.2019 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av leppefisk fra Danmark til bruk som rensefisk i akvakultur – Leppefisk.com AS Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.02.2019 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse etter forskrift om fremmede arter § 6, til innførsel av levende amerikansk hummer, Homarus americanus, fra Canada og USA til bedriftens lokaler i Oslo for bearbeiding og salg - Ph. Thorstensen AS. Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.02.2019 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak - dispensasjon til innførsel av amerikahummer - Ph. Thorstensen AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.12.2016 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra forbudet mot innførsel og omsetning av levende amerikahummer - European Cruise Service Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.07.2016 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra forbudet mot innførsel av levende amerikahummer - Ph. Thorstensen AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.07.2016 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av seks invertebrater for Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.03.2016 Fremmede organismer
Eksport