Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

10 Resultater

  • Tema: Fremmede organismer
  • Vedtakstype: Enkeltvedtak klageinstans
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på tillatelse til utsetting av sibirbergknapp og gravbergknapp
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 15.06.2020 Fremmede organismer
Avgjørelse av klage på tillatelse til utsetting av sibirbergknapp og gravbergknapp
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 15.06.2020 Fremmede organismer
Avgjørelse av klage på tillatelse til utsetting av sibirbergknapp og gravbergknapp
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 15.06.2020 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse etter forskrift om fremmede arter § 6, til innførsel av levende amerikansk hummer, Homarus americanus, fra Canada og USA til bedriftens lokaler i Oslo for bearbeiding og salg - Ph. Thorstensen AS. Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.02.2019 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak - innførsel av rogn fra atlantisk laks fra Skottland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.02.2018 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak – endring i Miljødirektoratets vedtak 4. mai 2017 om å tillate innførsel og utsetting av stokkand for viltpleie og jaktformål hos Løvenskiold-Fossum Skog i Skien kommune i Telemark Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.12.2017 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak - innførsel av elg for hold i dyrepark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 16.03.2017 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak - dispensasjon til innførsel av amerikahummer - Ph. Thorstensen AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.12.2016 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak - innførsel av stokkand - Løveskiold Fossum Skog ANS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 20.07.2016 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak - utsetting av mørk jordhumle - Gjedrem AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.06.2016 Fremmede organismer
Eksport