Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

459 Resultater

  • Tema: Fremmede organismer
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til innførsel og hold av landlevende snegler Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.07.2016 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av fem arter i familien fugleedderkopper, Theraphosidae. Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.07.2016 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av landskilpadde, Testudo marginata Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.07.2016 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra forbudet mot innførsel av levende amerikahummer - Ph. Thorstensen AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.07.2016 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av Nilen tilapia (Oreochoromis niloticus) til forsknings- og undervisningsformål ved NORD universitet Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.07.2016 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av atlantisk laks (Salmo salar) fra Island til akvakulturformål Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.07.2016 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av knelerarten Polyspilota griffinii Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.07.2016 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av Babycurus jacksoni, art av skorpion i familien Buthidae Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.06.2016 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak - utsetting av mørk jordhumle - Gjedrem AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.06.2016 Fremmede organismer
Tillatelse til import og utsetting av stokkand 2016 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2016 Fremmede organismer
Eksport