Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

536 Resultater

  • Tema: Fremmede organismer
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Oversending av klage på - Vedtak om avslag på søknad om etablering av leplanting av sitkagran (Picea sitca), Fedje
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.01.2018 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om innførsel av snegleartene Anguispira strongyloides, Helix philibinensis, mfl og tillatelse til innførsel av snegleartene Oospira vanbuensis, Zachrysia provisoria mfl for hold i innendørs terrarium Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.01.2018 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av 11 arter fugler Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.12.2017 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak – endring i Miljødirektoratets vedtak 4. mai 2017 om å tillate innførsel og utsetting av stokkand for viltpleie og jaktformål hos Løvenskiold-Fossum Skog i Skien kommune i Telemark Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.12.2017 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av Therea olegrandjeani og Therea bernhardti/petiveriana for hold i innendørs terrarium Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.12.2017 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av Therea olegrandjeani og Therea bernhardti/petiveriana for hold i innendørs terrarium Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.12.2017 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av rosenbille (Pachnoda Marginata) for bruk som fòr til skjeggagam til Anette Bergseng Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.12.2017 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om etablering av leplanting av sitkagran (Picea sitca), Fedje
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.11.2017 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av mørk jordhumle av utenlandsk opprinnelse for videresalg til tomatprodusenter i Norge Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.11.2017 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om innførsel av larver av svart soldatflue (Hermetia illucens), som fór til reptil Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.11.2017 Fremmede organismer
Eksport