Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2047 Resultater

  • Tiltak gjeldende i dag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Utvidelse av området for skadefelling av ulv - Drammen, Lier, Øvre Eiker og deler av Asker, Kongsberg og Holmestrand kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til oppmudring av vanningskanal for jordbruksvanning - gbnr. 208/5 - Hole - Storøysundet-Sælabonn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Drammen og Lier kommuner og deler av Asker, Øvre Eiker, Lier og Holmestrand kommuner.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.05.2022 Rovvilt
Delegert sak - Hemmeldalen NR - tillatelse - 2023 - 2026 - motorferdsel - snødekt mark - transport av varer og utstyr - Jøssingbu Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.05.2022 Verneområder
Delegert sak - Hemmeldalen NR - tillatelse - motorferdsel - barmark - uttransport av felt elg - 2023 - 2026 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.05.2022 Verneområder
Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til motorferdsel og påstrøing av sand langs reingjerde - Fjellguiden Tydal AS Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 09.05.2022 Verneområder
Løyve til motorferdsel til Sauabrehytta i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 06.05.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Øvste Stigen, transport av møblar, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 06.05.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Øvste Stigen, transport av materiale, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 06.05.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold på kraftlinje - Flekkefjord landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 05.05.2022 Verneområder
Eksport