Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

427 Resultater

  • Offentlige vedtak
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert vedtak - Dispensasjon- Langsua NP - drone - filmopptak til villmarkserie - Nordisk Film TV Langsua nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter til kombinert vare- og persontransport Verneområdestyret for Trollheimen 24.06.2021 Verneområder
Søknad om bruk av ATV til egen hytte - sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av sjøfly til hytte ved Store Kvernfjellvatna Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.05.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om snøskuterkjøring til Hovdroa seter og skogteig i Kvisleflået og Hovdlia naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 19.05.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - avslag på søknad om dispensasjon for motorferdsel til Hiåsjøen. Nasjonalparkstyret for Forollhogna 19.05.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøskuter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri – Geavdnjajavri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 22.04.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøskuter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri – Geavdnjajavri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 21.04.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøskuter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri – Geavdnjajavri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 14.04.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøskuter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri – Geavdnjajavri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 09.04.2021 Verneområder
Eksport