Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

968 Resultater

  • Vedtakstype: Enkeltvedtak klageinstans
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i Neiden i Sør-Varanger kommune 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.01.2022 Rovvilt
Vedtak i klagesak om utvidelse av bryggeanlegg innenfor Steinsfjorden biotopvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.01.2022 Verneområder
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 22.12.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om å erstatte anneks med hytte, utvidelse av brygge, samt å bygge to båtnaust på Hvalø innenfor Færder nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.12.2021 Verneområder
Kongrosletta naturreservat - dispensasjon til bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.12.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak - klage på tillatelse til oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul innenfor Skjækra landskapsvernområde.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.12.2021 Verneområder
Bymarka naturreservat – dispensasjon til motorisert ferdsel og godkjenning av arrangement Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.12.2021 Verneområder
Kongrosletta naturreesrvat - dispensasjon til bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr - Per Terje Dybvad Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.12.2021 Verneområder
Kongrosletta naturreservat - dispensasjon til bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.12.2021 Verneområder
Kongrosletta naturreservat - dispensasjon til bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.12.2021 Verneområder
Eksport