Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

303 Resultater

  • Vedtakstype: Enkeltvedtak etter omgjøring av eget tiltak
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 2022 - takrestaurering og fasadeendring - Svartdalsbua - Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Delvis omgjøring av eget vedtak etter forvaltningsloven § 35 - Søknad om bruk av ATV i forbindelse med vedlikehold av kraftlinje - Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 20.06.2022 Verneområder
Klage teken til følgje - klage på vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - Kattanakken - skilting og sikringstiltak på sti
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 20.06.2022 Verneområder
Omgjøring av vedtak - Miljødirektoratet avslår søknad om utsetting av keisertre (Paulownia)
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.06.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til å innføre sitatunga (Tragelaphus spekii) Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2022 Fremmede organismer
Endret vilkår for motorferdseltillatelse - trase til felt for oppsett av lyttebokser for ryper
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 02.05.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endret tillatelse til transport med snøscooter til Liavollen 2021-2025
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endring i tillatelse til transport med snøscooter - tilsynsbuer og saltsteinplasser - 2022 - Hersjø-Kråssådal beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 11.04.2022 Verneområder
Dispensasjon for endring av løpsdato for Olasheiløpet 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om tillatelse til transport med snøscooter til Øvre Stubbvollen - omgjøring av tidligere gitt tillatelse - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29.03.2022 Verneområder
Eksport