Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

281 Resultater

  • Vedtakstype: Enkeltvedtak etter omgjøring av eget tiltak
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon for motorferdsel til hytte ved Ytter Bjugntjern - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 30.12.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til hytte i Sjursdalen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 30.12.2021 Verneområder
Endring av vilkår i gitt dispensasjon - kjøring til privat hytte Balvatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 30.12.2021 Verneområder
Endring av vilkår i gitt dispensasjon - kjøring til privat hytte Balvatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 30.12.2021 Verneområder
Endring av vilkår i gitt dispensasjon - kjøring til privat hytte Balvatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 30.12.2021 Verneområder
Svar på klage om dispensasjon for bruk av ATV i Stussvikhovda naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 07.12.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - utsetting av frist til riving/fjerning av utedo - tillatelse til transport av utedo med snøscooter - Øyvollen ved Rien
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 02.12.2021 Verneområder
NP-2021-51 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - klage tas til følge - tillatelse til bruk av helikopter til Almdalshytta endres
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 26.11.2021 Verneområder
NP-2021-52 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - klage tas til følge - søknad om bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til Ryplia avslås
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 26.11.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - delvis innvilgelse av søknad om dispensasjon fra verneforskrift for Horta fuglefredningsområde - gjenreising av Nergården på Burøya i Horta - Leka
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.09.2021 Verneområder
Eksport