Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

254 Resultater

  • Vedtakstype: Enkeltvedtak etter omgjøring av eget tiltak
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Omgjøring av vedtak - dispensasjon til hogst og motorferdsel i Lillomarka naturreservat i forbindelse med myrrestaurering - vedtaket oppheves
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Justering av vilkår i dispensasjon om bygging av et leskur på Vidarshovstranda i Åkersvika naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.03.2021 Verneområder
Klagebehandling. Romsdalen LVO - motorferdsel 2021-2023 - bruk av UTV med belte, for persontransport til hytte i Vermedalen. Dispensasjon.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 12.03.2021 Verneområder
Klage tatt til følge - innvilget dispensasjon til bruk av ATV, Elvevolldalen
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 04.03.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak i forbindelse med ekstra dispensasjon skuterkjøring i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Statsforvalteren i Nordland 25.02.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endret tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 07.01.2021 Verneområder
Omgjøring av departementets avgjørelser av 23. november 2020 og 11. desember 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 18.12.2020 Rovvilt
Omgjøring av departementets klageavgjørelse av 23. november 2020 - endring av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen i region 4 og 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 11.12.2020 Rovvilt
Behandling av klage om dispensasjon til bruk av ATV til egen hytte i Lyngsalpan lvo
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 26.11.2020 Verneområder
Dispensasjon for utebod på eiendom med Gnr.19 Bnr. 33, samt omgjøring av tidligere vedtak av 29.3.2020 på samme eiendom - Eikeland naturreservat - Andøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 16.11.2020 Verneområder
Eksport