Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

24119 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Ytre Hvaler nasjonalpark - Tillatelse til innsamling av egg og fangst av ærfugl til forskningsformål - Norsk institutt for naturforskning - 2021 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 21.04.2021 Verneområder
Tillatelse til floraundersøkelser i Ferkingstadøyane naturreservat Last ned vedtak Karmøy kommune 21.04.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel på snødekt mark reparasjon av vannskadet hytte i Cievccas Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 21.04.2021 Verneområder
Tillatelse til å sette opp viltkameraer og nødvendig ferdsel med båt i Østensjøvannet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.04.2021 Verneområder
Tillatelse til å felle jerv i Rendalen kommune i Rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovvilt region 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2021 Rovvilt
dispensasjon fra verneforskrift, Søndre Frøyland fuglefredningsområde, Time kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 20.04.2021 Verneområder
Tillatelse til å utføre utfiske med tilhørende miljøovervåkingsprogram i Østensjøvann naturreservat i Ås kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.04.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i forbindelse med tilsyn og sanking i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.04.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med bil til Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.04.2021 Verneområder
Tillatelse til å felle jerv i Tolga og Os kommuner i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 19.04.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - Kabben Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 19.04.2021 Verneområder
Tillatelse til restaurering av uthus, samt motorferdsel, for transport av material til samme prosjekt. Statskogs uthus ved inngangen til Anjavassdalen, Øvre Dividal nasjonalpark. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til sanking av egg fra gråmåke, svartbak og grågås 2021 i Øksningen naturreservat - Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til sanking av egg av grågås 2021 i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til å plukke egg av grågås i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til sanking av egg fra grågås i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Transport med ATV til Budalsvika og reparasjon av vei i Lundsneset naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.04.2021 Verneområder
Motorisert ferdsel for tilsyn med riksgrensen i Lundsneset naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.04.2021 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid på sjøfugl SEAPOP Kongsfjorden, Isfjorden, Alkefjelle, Kovalskij'fjellet - 2021 - RiS-ID 361 Last ned vedtak Sysselmannen på Svalbard 18.04.2021 Verneområder
ADM-2021-48 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av materialer, ved og utstyr til Heggsjøseteren Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 16.04.2021 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2021-2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 16.04.2021 Rovvilt
Sak 4/21 - Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 16.04.2021 Rovvilt
Dispensasjon fra ferdselsforbudet i Støttværet naturreservat i Meløy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.04.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe – Burfjorddalen i Kvænangen Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 16.04.2021 Rovvilt
ADM-2021-47 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av utstyr for vedlikehold av båt ved Snaufjellvatnet Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 15.04.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner - april 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til felling av jervetispe med valper på kjent lokalitet i Narvik kommune 15. april 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.04.2021 Rovvilt
Delegert vedtak - dispensasjon - Reinheimen NP - Lordalen LVO - motorferdsel - 2021 - transport av saltstein og proviant til beitebuer - Lordalen beitelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 15.04.2021 Verneområder
Delvis tillatelse til motorferdsel med snøskuter for oppmåling av privat eiendom i sammenheng med fastsetting av eiendomsskatt Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 15.04.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til bruk av snøskuter til hytte i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 15.04.2021 Verneområder
Dispensasjon erstatningshytte Krossatangen 40/16 Klepp i Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 15.04.2021 Verneområder
Tillatelse til å felle misteltein på gbnr. 36/1, Tofte i Asker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 15.04.2021 Artsfredning
Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Porsanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.04.2021 Rovvilt
Motorferdsel for sportelling av elg i Gausdal langs Vestfjellvegen og Revsjøvegen i 2021, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 14.04.2021 Verneområder
Avslag på søknad om tillatelse til å sette ut Blankmispel (Cotoneaster lucidus) på Øvre Verksgård i Larvik Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av Varanus acanthurus (dvergvaran) og Varanus melinus til Bjørneparken AS Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av sneglearten Achatina reticulata for hold i innendørs terrarium Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn - rovviltregion 5 - Svahken sijte Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om bygging av undervannsobservatorium i Saltstraumen marine verneområde Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Verneområder
Tillatelse til innførsel av Blåalvefugl, Karmingumptangar m.fl. til Svein Folke Pettersson Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Engerdal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Beslutning om uttak av ynglende jerv fra kjent hilokalitet i Ringebu kommune april 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tidsperiode for bruk av snøscooter for nødvendig transport til byggetiltak etter 15 april 202
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 14.04.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med byggearbeid på hytte i Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 14.04.2021 Verneområder
Runde fuglefredingsområde - dispensasjon for filmopptak Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 14.04.2021 Verneområder
Avslag på søknad om utsetting av utenlandske treslag - 73/18 - Bodø Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 14.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
ADM-2021-46 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av LoRa Basestasjon - Raubeinsetra Saubeitelag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 13.04.2021 Verneområder
Eksport