Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

27303 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Løyve til motorferdsel til hus i Hjortedalen og naudbu ved Tverrelva i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 21.01.2022 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling på jerv i Fjord kommune 15. juli 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.01.2022 Rovvilt
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til seter på Svenskmoen - 2022-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 21.01.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon til hogst på Oslo kommunes eiendom på Hammeren og Skar i Maridalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.01.2022 Verneområder
Reinheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - øvingsplan - B4 kjentmannstur - oppkjøring av spor i Asbjørnsdalen - Brennhaug - Lesja og Dombås Røde Kors Hjelpekorps Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 20.01.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til seter, gbnr 4/9, på Gudåvollen ved Østre Sonvatnet - 2022-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.01.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Røssetvollen - 2022-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.01.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2024 - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Bløyvangen - Nedre Tverrglitra - Øvre Tverrglitra Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.01.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - fiskebu til gbnr 28/1 ved fremre Vulutjønn Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.01.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport knyttet til byggearbeid og seterdrift i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 20.01.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport av materialer, ved og tyngre utstyr til hytte ved Helgetunsetra og båthus ved Stor-Rindvatnet - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 20.01.2022 Verneområder
Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med rovdyr registrering i Øvre Dividal nasjonalpark for perioden 2021-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 20.01.2022 Verneområder
Legging av to nye spillvannsledninger i Åkersvika naturreservat, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.01.2022 Verneområder
Gjesåssjøen NR - Avslag - motorisert rydding av skøytebane Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.01.2022 Verneområder
Kvisleflået og Hovdlia NR - Avslag - snødekt mark - persontransport til isfiske på Blakksjøen og Hognsjøen Statsforvalteren i Innlandet 19.01.2022 Verneområder
DNPS-DV 22-002 Delegert sak -Tillatelse - 2022 - 2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - Snøfjellstjønnvegen 572 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.01.2022 Verneområder
DNPS-DV 22-003 Tillatelse 2022 - 2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP – Åmotsdalen LVO - snødekt mark - transport til Snøfjellstjønnvegen 999 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.01.2022 Verneområder
Tillatelse til å felle å felle jerv rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.01.2022 Rovvilt
Tillatelse til å innføre og sette ut knappsopp (Poronia punctata) og safrankjuke (Aurantioporus croceus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.01.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre og sette ut knappsopp (Poronia punctata) og safrankjuke (Aurantioporus croceus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.01.2022 Fremmede organismer
Dispensasjon. Ottadalen LVO - motorferdsel - 2022 - 2026 - på snødekt mark for transport til fiskebu på Lortjønn Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 19.01.2022 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til bruk av snøskuter til hytte i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 19.01.2022 Verneområder
Løyve for mindre inngrep og dronebruk for arkeologiske undersøkingar Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 19.01.2022 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - 47/107 - Bastangen - dispensasjon for motorisert ferdsel - frakt av materialer med helikopter - Hvaler Håndverk AS Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 19.01.2022 Verneområder
Skråstadheia naturreservat - dispensasjon til å benytte stisystemet i forbindelse med KRSUltra Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 19.01.2022 Verneområder
Tilleggsdispensasjon til fornying av 132 kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.01.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - overvåkning av bakketemperatur - Hornsund - 2022 - RiS-ID 11889 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 19.01.2022 Verneområder
ADM-2022-08 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for drift av Skjækra sambeitelag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 18.01.2022 Verneområder
Løyve til motorferdsel til sel i Vierdal for transport av material Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 18.01.2022 Verneområder
Tillatelse til leiekjøring med snøskuter i Espedalen LVO og Hersjømyrin NR, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 18.01.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 18.01.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel snødekt mark Eldåbu Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 18.01.2022 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Blankhåa 2022 - 2026 Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 18.01.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr til hytte ved Gråsjøen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 18.01.2022 Verneområder
Løyve til felling av unge trær i Rambjøra landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 18.01.2022 Verneområder
Utvida løyve til tiltak på Brufoss i Bondhusdalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 17.01.2022 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - motorferdsel - rypetaksering utsetting av fisk - Gausdal fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 17.01.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Stubben - 200/1/7 - 2022-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 17.01.2022 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter. Uhomsstøylen , 3/17 .Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 17.01.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr til hytte ved Gravurda - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 17.01.2022 Verneområder
Dispensasjon til prøvetaking av stortare
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 17.01.2022 Verneområder
Dispensasjon - landing med helikopter - Skomvær fyr - Røstøyan landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 17.01.2022 Verneområder
ADM-2022-07 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av utstyr til egen hytte Høgsetetjønna 1 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 14.01.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til hytte i Bjugnan - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 14.01.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel med beltegående ATV i Vereknutane naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 14.01.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon til å rive eksisterende og oppføre ny bolig på eiendom gbnr. 87/284 i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.01.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøscooter i Langåsen naturreservat for frakt av materialer og forsyninger Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.01.2022 Verneområder
Tillatelse til restaurering av våtmarksområder i Storøykilen naturreservat i Bærum kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.01.2022 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter i Børselvdalen naturreservat i forbindelse med vannprøvetaking i Børselva Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 14.01.2022 Verneområder
Dipsensasjon motorferdsel snødekt mark kvisting av skiløyper Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 13.01.2022 Verneområder
Eksport