Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

28765 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert vedtak - Dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - Motorferdsel - Helikopter - Utbetring av buforveg i Mørkridsdalen - 2022 - Skjolden grunneigarlag Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 07.07.2022 Verneområder
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MØLMANNSDALEN NATURRESERVAT – DISPENSASJON ELSYKKEL Last ned vedtak Røros kommune 07.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av sopp i Holmvassdalen naturreservat i Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 07.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med tiltak på ATV-trase - Ledalen naturreservat - 07.07.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2022 Verneområder
Tillatelse til prøvetaking i Geitungsholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 07.07.2022 Verneområder
Forlengelse av fellingstillatelse på ulv i Nord-Odal med flere kommuner.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.07.2022 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse på ulv i Nord-Odal med flere kommuner. Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.07.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på -1- bjørn ved Sirbma - Tana kommune 07072022-14072022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.07.2022 Rovvilt
Delegert vedtak - Fulufjellet NP - Fregn NR - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022 - Fly - geofysiske målinger - Norges geologiske undersøkelse - NGU
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 06.07.2022 Verneområder
Delegert sak - Reinheimen NP - dispensasjon - motorbåt - fiske i Leirungsvatnet og Torsvatnet - 2022-2027 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.07.2022 Verneområder
Delegert sak - Reinheimen NP - dispensasjon - motorbåt - fiske i Leirungsvatnet og Torsvatnet - 2022-2027 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.07.2022 Verneområder
Vedtak Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - søknad om transport med ATV på Hyllingsveien - NGU Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 06.07.2022 Verneområder
Eggholmane-Lisjeholmen nr - dispensasjon for helikoptertransport
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.07.2022 Verneområder
Vesle Rokosjøen NR - dispensasjon - linjerydding av kraftlinjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.07.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av bil i Larvik bøkeskog landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 06.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til skjøtsel i deler av Karlsøy prestegård naturreservat og Lågmyra naturreservat, Karlsøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.07.2022 Verneområder
Løyve til Norsk Natursenter for å filme ved fjellrevhi - dispensasjon fra fjellrevforskriften Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.07.2022 Prioriterte arter
Motorferdsel barmark, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, skjøtsel av kulturlandskap dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 05.07.2022 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av helikopter for transport av ved og utstyr til Lappjordhytta Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 05.07.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel barmark 2022 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 05.07.2022 Verneområder
Delvis innvilget dispensasjon til bruk av snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 05.07.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - motorferdsel i verneområde - bruk av helikopter - Vinje - Veisfitvatn 156/11 Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 05.07.2022 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til å ta med ATV inn ved jaktstart - Haugavollen jaktlag Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 05.07.2022 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel, reparasjon av skillegjerde mellom Saarivuoma og Lainivuoma, Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 05.07.2022 Verneområder
Dispensasjon for sjøfuglkartlegging Søre Sunnmøre 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 05.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til ringmerking av hettemåke i Straume naturreservat, Bø Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 05.07.2022 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos og Flatanger kommuner – 5.7.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 05.07.2022 Rovvilt
Gjesåssjøen naturreservat - dispensasjon - avholdelse av fiskekonkurranse 20. august 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.07.2022 Verneområder
Rondane NP - dispensasjon - viltkamera - skadefelling jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 04.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til plassering av stolpe ifbm stolpejakt Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 04.07.2022 Verneområder
Løyve - Ålfotbreen LVO - Filming med drone - Nordisk Banijay Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 04.07.2022 Verneområder
Tillatelse til barmarkskjøring Lainiovuoma sameby, - merking av rein ØDN 2022- 2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 04.07.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av helikopter ved transport av ved til Statskogs hytter i Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 04.07.2022 Verneområder
Tillatelse til flyging med drone i Jomfruland nasjonalpark 2022 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 04.07.2022 Verneområder
Kvisleflået og Hovdlia NR - dispensasjon - transport til fiskebu ved Svarttjønna Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.07.2022 Verneområder
Könkämä sameby, - tillatelse til barmarkskjøring med ATV, i forbindelse med kalvemerking Cievccasjavre sommerboplass Lainiovuoma, Øvre Dividal nasjonalpark 2022. Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 04.07.2022 Verneområder
Avslag på søknad om landingsløyve for helikopter. Såvatn. Valle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.07.2022 Verneområder
Avslag på søknad om landingsløyve for helikopter. Veringsdalen. Gnr. 1, bnr 8 og 9. Bykle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.07.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av ulv i Nord-Odal med flere kommuner - utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om omlegging av sti - Bodø & omegn turistforening Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Tillatelse til elfisking og utsetting av ørret fra lokale ørretstammer - Beiarn JFF Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Tillatelse til omlegging av sti ved Kjemåga - Bodø & omegn turistforening Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Tillatelse til utlegging av klopp og merking av sti - Bodø & omegn turistforening Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Reinheimen NP - motorbåt . Leirungsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 01.07.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel barmark - bruk av spisshund som løs hund - fellingsforsøk på jerv - fellingslaget Fron og Ringebu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Motorferdsel båt, Stølsheimen landskapsvernområde, inspeksjon Vassøyane, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 01.07.2022 Verneområder
Motorferdsel båt, Stølsheimen landskapsvernområde, oppfiskingsprosjekt, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 01.07.2022 Verneområder
Delvis innvilget dispensasjon til heving av hytte og bruk av helikopter grunnet flomskade på hytte Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 01.07.2022 Verneområder
Innvilget løyve for bruk av helikopter til nødvendig frakt av material, utstyr, proviant o.l til Lordehytta i Åseral kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.07.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med byggearbeid på hytte i Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.07.2022 Verneområder
Eksport